11.3.2. Sliny (saliva

 • bezbarvá vazká tekutina 
 • sliny zvlhčují a rozmělňují potravu 
 • složení: 
  • voda (98 %) 
  • organické látky (0,7 %) - mukus (hlen, sliz), např. mucin = hlen => kluzkost soust 
  • anorganické látky )0,3 %) - soli Ca2+, Na+, K+, PO43-, F (zubní kámen), pH 7-8 (při pH pod 5,5 se ze zubů uvolňuje vápník)  
  • enzymy
   • ptyalin (α-amyláza) - štěpí ve vodě nerozpustné polysacharidy (škroby) na disacharid = rozpustná sladká maltóza 
   • lyzozym = ničí bakterie, dezinfekce 
   • linguální lipáza - tráví tuky
   • další enzymy (fosfatázy, amidázy, laktoperoxidázy)
  • antiseptické látky (thiokyanát, peroxid vodíku, imunoglobulin A)
  • opiorfin - bolest tišící látka
  • buňky - cca 8 milionů lidských a 500 milionů bakteriálních buněk na jeden mililitr slin -  mohou způsobovat zápach v ústech
 • tvorba slin za den: 1 - 1,5 l 
 • řízení sekrece slin: 
  • nepodmíněný a podmíněný reflex 
  • ústředí v prodloužené míše 


  http://cs.wikipedia.org/wiki/Slina