11.2.1. Složení trávicí trubice 

 1. Sliznice 
  • vystýlá vnitřek trávicí trubice (epitel
  • vlhká, slizká => zvlhčována sekrety drobných slizničních žláz 
  • zamezuje vstupu mikroorganismů 
  • žlázový (sekreční) epitel - v některých orgánech, tvoří šťávy (sekrety) 
  • vstřebávací (resorpční) epitel 
  • povrch sliznice 
   1. hladký 
   1. pokrytý řasami a klky (drobné výběžky) => zvětšuje vstřebávací plochu 
 2. Podslizniční vazivo 
  • připevňuje sliznici ke svalovině 
  • řídké 
   1. s míznými cévami 
   2. s krevními cévami 
   3. s nervy 
 3. Svalovina 
  • hltan + 2/3 jícen + svalovina zevního svěrače řitního = příčně pruhované svaly (ovládané vůlí) 
  • zbytek trávicí trubice - hladké svalstvo tvoří vnitřní vrstvu = kruhovitě uspořádané svaly (cirkulární) 
  • vnější vrstva = podélně uspořádaná svalovina 
  • svými stahy umožňuje peristaltické pohyby, kterými je potrava posunována 
 4. Zevní vazivový obal (peritoneum) 
  • kryje zevní povrch trávicí trubice 
  Stěna trávící trubice (stavba)
  Řez tenkým střevem 


  Epitel - tkáň složená z buněk, které jsou přiložené těsně k sobě. Mezibuněčné hmoty je minimální množství nebo úplně chybí. Epitely také nemají vlastní cévní zásobení; jsou vyživovány prolínají- cími látkami z hlouběji uložených tkání.
  Dělení:
  • podle tvaru buněk - epitel plochý, cylindrický (válcový) a kubický (krychlový) epitel. 
  • podle počtu vrstev - jednovrstevný a vícevrstevný epitel. 
  • podle funkcí, které epitel plní - krycí, výstelkový, žlázový, resorpční, smyslový.


  Zdroj: http://vstvs.palestra.cz/skripta-ukazka/2a2.htm