11.1. Úvod 

 • Trávicí soustava se podílí na přeměně látek (metabolismu) spolu se soustavou oběhovou, dýchací a vylučovací. 

 • Látkové přeměny se účastní: 
  • trávením 
   • mechanické zpracování potravy - zuby, jazyk (v dutině ústní) 
   • chemické štěpení vysokomolekulárních látek obsažených v potravě (bílkovin, cukrů, tuků) za přítomnosti enzymů a vody na malé molekuly, které procházejí membránami střevních buněk do krve nebo mízy 
  • vstřebáváním (resorpce) 
   • děj, při kterém sliznicí trávicího ústrojí procházejí živiny, vitamíny, minerální látky a voda 
   • vstřebané látky organismus využije jako 
    • zdroj energie 
    • stavební látky pro stavbu vlastní živé hmoty 
   • množství vstřebaných živin není pod kontrolou organismu 
  • odstraňováním nestravitelných odpadních látek z organismu