1.3. Mechanika dýchání 

 • plicní ventilace = výměna alveolárního vzduchu (= vnější dýchání
 • dechový objem - 0,5 l vzduchu 
 • minutový objem - množství vzduchu, který projde plícemi za 1 minutu při klidném dýchání - v klidu asi 8 l, při námaze až 80 l/min
 • dechová frekvence - počet vdechů (výdechů) za 1 minutu 
  • dospělý člověk 16 vdechů/min v klidu
  • dítě 20-26 vdechů/min v klidu 
  • při tělesné námaze, emocích (hněv, …), v horkém prostředí - vyšší dechová frekvence 
  • sportovci - 14 vdechů/min 
 • výměna plynů:
  • přibližná spotřeba kyslíku: na 1 vdech v klidu - 18 ml, za 1 minutu 300 ml, za 1 den 350 l 
  • vdechovaný vzduch - 21 % O2, 0,03 % CO2, vodní pára podle vlhkosti vzduchu 
  • vydechovaný vzduch - 16 % O2, 4 % CO2, nasycená vodní pára
 • kapacita plic:
  • vitální kapacita plic - maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po největším možném nádechu 
   • závisí na pohlaví, věku, trénovanosti, zdravotním stavu,… 
   • orientační ukazatel výkonnosti plic - u žen 3,2 l, u mužů 4,2 l 
   • zvětšuje se u sportovců, foukačů skla, trubačů, zpěváků,… 
  • zbytkový (reziduální) vzduch - zůstává v plicích i po usilovném výdechu (1,5 l vzduchu) 
  • celková (totální) kapacita plic = vitální kapacita + reziduální vzduch 
  • inspirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné nadechnout po normálním vdechu (2-2,5 l) 
  • expirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné ještě vydechnout po normálním výdechu (1-1,5 l) 
 • průběh dýchání:
  • vdech (inspirace)
   • stah bránice - jako píst => tlačí na útroby => vyklenutí stěny břišní
   • stah vnějších mezižeberních svalů => zvětšuje se objem dutiny hrudní směrem nahoru a dopředu

   • => rozepnutí plic do uvolněného prostoru => v plicích klesne tlak => vzduch se nasává do plic
  • výdech (expirace)
   • pasivní výdech (při běžném dýchání)
    • uvolnění bránice
    • uvolnění vnějších mezižeberních svalů
   • usilovný výdech (např. při kašli, kýchnutí, nafukování míče)
    • stah břišních a vnějších mezižeberních svalů
     => zmenšuje se objem dutiny hrudní => v plicích stoupne tlak => vzduch se vytlačuje z plic
  Mechanismus dýchání
  Mechanismus dýchání 
  • dýchání žeberní - při dýchání převládá činnost žeber (hlavně u žen) 
  • dýchání brániční - u dětí a mužů (65 % brániční dýchání); toto dýchání je třeba cvičit 
 • kyslíkový dluh 
  • po skončení tělesného cvičení chvíli přetrvává zvýšené dýchání => kyslík se v tkáních spotřebovává 
  • představuje kyslík, který: 
   • je třeba doplnit v hemoglobinu erytrocytů 
   • se spotřebovává spolu se zvýšenou tělesnou teplotou 
   • je třeba k oxidaci kyseliny mléčné, která se vytvořila ve svalech (svaly získávaly část energie štěpením glykogenu na kyselinu mléčnou anaerobní glykolýzou)