1.2.3. Plíce (pulmo

 • vlastní dýchací orgán (výměna plynů mezi vzduchem a krví = vnější dýchání) 
 • párový orgán, v mládí jsou růžové, pak šedé (někdy s výskytem černých míst) 
 • kuželovitý tvar 
 • uloženy v dutině hrudní 
 • rozděleny vazivovou mezihrudní přepážkou na levou a pravou část 
 • levá plíce - dvojlaločnatá (horní + dolní lalok) 
 • pravá plíce - trojlaločnatá (horní, dolní a střední lalok) 
 • v mezižeberní přepážce uložen osrdečník se srdcem 
 • jejich tvar přizpůsoben hrudním stěnám 
 • části plic: 
  • báze (spodina) - vyhloubená, nasedá na klenbu bránice 
  • žeberní plocha - přivrácena ke stěnám hrudníku (vyklenuta) 
  • mezihrudní plocha (uloženo srdce) 
  • vrcholek plic (plicní hrot) - sahá nad první žebro 
 • branka plicní - vstup průdušek, tepen, nervů, výstup mízních cév a žil 
Plíce a průdušky
Plíce a průdušky 

1.2.3.1. Vnitřní stavba plic 

 • plicní brankou vstupují do plic průdušky
 • průdušky se v nich rozdělují na menší a menší větve = průduškový strom 
 • Průdušnice a segmenty průdušek barevně označené (pohled zepředu)
  Průdušnice a segmenty průdušek barevně označené (pohled zepředu) 
 • průdušinky jsou nejmenší 
 • na průdušinky navazují alveolární chodbičky, ty ústí do plicních váčků (1 plicní lalůček = 12-18 váčků) 
 • stěna plicních váčků hroznovitě vyklenuta v plicní sklípky (alveoly) - jimi končí rozvětvení dýchacích cest 
 • Průdušinky a sklípky
  Průdušinky a sklípky 
 • při postupném větvení průdušek ubývá chrupavčitá výztuž, v průdušinkách chybí 
 • stěna alveol - jednovrstevný respirační epitel 
  • obklopena sítí krevních vlásečnic 
  • zevní dýchání = pronikání (difúze) dýchacích plynů přes stěnu plicních sklípků a kapilár 
  Výměna plynu ve sklípcích
  Výměna plynu ve sklípcích 
  Proces okysličení krve probíhající v plicních sklípcích
  Proces okysličení krve probíhající v plicních sklípcích 
 • alveol nejméně 700 000 000 
 • plocha plic 80-100 m2 (tenisový kurt) 
 • plicní tepna => 2 větve => další větvení až po vznik kapilár (hustá síť) 
 • neustále v plicích 0,5-1 l krve 

1.2.3.2. Povrch plic 

 • plíce pokrývá jemná hladká vazivová blána = poplicnice 
 • přechází na stěnu dutiny hrudní = pohrudnice 
 • mezi nimi úzká štěrbina (s malým množstvím tekutiny = klouzání blan při dýchání) 
 • ve štěrbině negativní nitrohrudní tlak tzv. podtlak (nižší než atmosférický) - umožňuje pasivní roztahování plic při nádechu 
 • dostane-li se mezi plíce a hrudní stěnu vzduch (průstřel) => povrchové napětí se poruší => plíce zkolabují => pneumotorax = smrštění plic, protože proniknutím vzduchu do štěrbiny se vyrovnal atmosférický tlak 
Pravostranný pneumotorax
Pravostranný pneumotorax