1.2.2. Dolní dýchací cesty 

 1. Hrtan (larynx) 
  • hrtan leží před jícnem, pod kořenem jazyka 
  • příklopka hrtanová (epiglotis) - chrupavka listového tvaru, při polykání zavírá hrtan (nepodmíněný reflex) - odděluje hrtan od hltanu 
  • Dýchání a polykání
   Dýchání a polykání 
  • hrtan zpevněn chrupavkami => zajišťují jeho stálý tvar 
  • chrupavky hrtanu spojeny drobnými klouby => umožňují vzájemný pohyb 
  • velikost hrtanu - ženy 5 cm, muži 7 cm 
  • největší je chrupavka štítná - vystupuje u mužů na krku jako nápadný hrbol - "ohryzek", "Adamovo jablko" 
  • chrupavka prstencová - tvar prstenu 
  • menší trojboké chrupavky hlasivkové 
  • vnitřek hrtanu vystlán sliznicí a řasinkovým epitelem 
  • podslizniční vazivo hrtanu tvořeno řídkým vazivem, je v něm hodně cév 
  • snadno při zánětu prosákne => otok => zúží se průsvit hrtanu => dušení 
  • při uzávěru hrtanu (otok při bodnutí hmyzem,…) se musí rychle umožnit proudění vzduchu do průdušnice => probodnout otvor ve štěrbině mezi chrupavkou štítnou a prstencovou 
Hrtan
Hrtan

Hlasové ústrojí (hlasivky) 

 • hrtanová dutina má tvar přesýpacích hodin 
 • nejužší místo - od chrupavky štítné 
 • mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou jsou 2 páry hlasových vazů 
  • pravé - horní - mezi nimi hlasivková štěrbina 
  • nepravé - dolní - pokryty sliznicí (hlasivkové řasy) 
 • hlasivky jsou 2, každý hlasivkový vaz je dlouhý 8 mm 

Vznik zvuku 

 • činnost hrtanového svalstva mění postavení chrupavek hrtanu => hlasová štěrbina se rozšiřuje nebo zužuje => hlasivky se napínají nebo uvolňují 
 • krátce před mluvením se hlasivky napnou => štěrbina hlasová se uzavře (při klidném dýchání jí prochází vzduch) 
 • proud vydechovaného vzduchu rozechvívá pravé hlasové vazy 
 • výška zvuku závisí na: 
  • šířce hlasové štěrbiny 
  • velikosti hrtanu 
  • délce a napětí vazů (svaly je mění) 
  • rychlosti proudícího vzduchu 
 • tón, který vzniká v hrtanu, není lidský hlas - je slabý, řezavý = základní tón 
 • zabarvení hlasu vzniká chvěním sloupce vzduchu v rezonančních dutinách hltanu a dutiny ústní, v dutinách nosních, lebečních kostech, artikulovaná řeč se tvoří až v rezonančních dutinách pomocí jazyka, patra, rtů a zubů 

Růst hrtanu 

 • zrychluje se v pubertě => disproporce mezi délkou hlasových řas a velikostí hrtanu => změna hlasu - mutace 
 • u chlapců (pod vlivem testosteronu) nápadná změna hlasu, hlavně u chlapců, kteří rychle rostou => přeskakování vysokých a hlubokých poloh 
 • u dívek - méně nápadná (přehlédnutelná) - uplatňuje se dříve než u chlapců
 1. Průdušnice (trachea
  • uložena před jícnem, nepárový orgán 
  • sestupuje do mezihrudní přepážky 
  • ve výši 4. a 5. hrudního obratle se dělí na 2 průdušky
  • složena z 16-20 podkovovitých chrupavek (tvaru C) 
  • chrupavky mezi sebou spojeny vazivem 
  • vzadu směrem k páteři je ve vazivu příčné i podélné svalstvo => prodlužování a zkracování průdušnice 
  • svalovina může měnit průměr průdušnice 
  • uvnitř vystlána sliznicí - řasinkovým epitelem s množstvím hlenových žlázek - řasinky posunují hlen, částice prachu a bakterie ven z dýchacích cest (směrem k hrtanu) - u kuřáků jejich činnost narušena 
  • Řasinkový epitel dýchacích cest
   Řasinkový epitel dýchacích cest
 2. Průdušky (bronchi) 
  • jsou 2 (pravá a levá), vznikly rozvětvením průdušnice, jsou chrupavčité
  • stavba stěny je shodná se stavbou průdušnice
  • každá vstupuje do příslušné plíce 
  • v plicích se větví na průdušinky (bronchioly) 
  •  bronchioly mají průměr menší než 1 mm => při onemocnění může dojít k jejich uzavření a dušení 
  • např. průduškové astma - křečovité stahy hladkých svalů průdušek a průdušinek spolu 

  • s nadměrnou tvorbou hlenu 
Hrtan, průdušnice a průdušky (pohled zezadu)
Hrtan, průdušnice a průdušky (pohled zezadu)