1.2. Ústrojí dýchací 

  1. Horní cesty dýchací (dutina nosní + hltan) 
  2. Dolní cesty dýchací (hrtan, průdušnice, průdušky) 
  3. Plíce (pulmo) - část respirační = vlastní výměna plynů 
Dýchací cesty
Dýchací cesty 
  • k dýchací soustavě patří dýchací svaly