6.6.1. Míza (lymfa

 • bezbarvá nebo bělavá tekutina 
 • sbírá a odvádí z tělních tkání metabolity 
 • míza ze střevních stěn je bělavá, protože obsahuje emulgované tuky 
 • má podobné složení jako krevní plazma - stejně solí (izotonické prostředí), ale méně bílkovin 
 • obsahuje lymfocyty 

6.6.1.1. Funkce mízy 

 1. Transportní 
  • odvádí vstřebané látky z trávicího systému 
  • odvádí metabolity 
 2. Obranná funkce 

6.6.1.2. Pohyb mízy 

 • nitrohrudní tlak 
 • smršťování mízních cév + peristaltita cév 
 • kontrakce svalů v končetinách, v dutině břišní 
 • činnost dýchacích svalů při dýchání 
 • odtok mízy z tkání lze urychlit masážemi 
 • mízní cévy jsou opatřeny chlopněmi => brání zpětnému toku mízy 
 • je-li na některém místě pohyb znemožněn => otoky 

6.6.1.3. Mízní cévy 

 1. Mízní vlásečnice (mízní kapiláry) 
  • jsou skoro ve všech orgánech 
  • chybí v chrupavce, oční kouli, v centrálním nervstvu 
  • začínají jako slepé větve v mezibuněčných prostorách tkání a v orgánech 
  • stěny tvořeny jednou vrstvou endotelových buněk 
  • ve vlásečnicích se tvoří z tkáňového moku míza 
  • díky velké propustnosti stěn mízních kapilár vstupují do nich i velké molekuly, baktérie,… 
 2. Mízní cévy (míznice) 
  • vznikají spojováním mízních kapilár 
  • ve stěnách je hladká svalovina (podoba žil) 
  • mají kapsičkovité párové chlopně (četnější než u žil) 
  • v průběhu mízních cév jsou vsunuty do mízních uzlin 
 3. Mízní kmeny 
  • vznikají spojováním cév 
  • stavba podobná žilám 
  • hlavní mízní kmeny jsou: 
   1. hrudní mízovod 
    • sbírá mízu z dolní části těla a levé části hrudníku 
    • ústí do soutoku levé žíly podklíčkové s levou žilou hrdelní 
   2. pravostranný kmen mízní 
    • odvádí mízu z hlavy a pravé části hrudníku 
    • ústí do soutoku pravé žíly podklíčkové s pravou žilou hrdelní 

6.6.1.4. Mízní uzliny (nodi lymfatici

 • oválný tvar 
 • za normálních okolností velikost 10-25 mm 
 • stavba: 
  • na povrchu vazivové pouzdro 
  • řídká trámčina (tj. síťovité vazivo - základem jsou hvězdicovité retikulární buňky s dlouhými výběžky (viz. obrázek), prostory v ní vyplněny lymfocyty T a B (zde se množí) a makrofágy 
  Lymfatická uzlina (struktura)
  Lymfatická uzlina (struktura) 
 • míza prochází uzlinou jako filtrem, zadržovány jsou částice jako prach, mikroorganismy, buňky, části buněk,… 
 • uzliny jsou seřazeny do řetězců => filtrace mízy probíhá stupňovitě a opakovaně 
 • uzliny - bariéra proti šíření infekce a nádorových buněk - ty ale dovedou v uzlinách růst => při operativním odstranění nádorové tkáně se proto odstraňují i příslušné mízní uzliny 
 • časem nádorové buňky z uzliny cestují dál až do krevního oběhu a usidlují se v těle - tvoří tzv. metastázy 
 • při infekčním onemocnění se počet lymfocytů v uzlinách násobí => uzliny se zvětšují 
 • při infekci vzniká v uzlinách zánět 
Výskyt mízních uzlin 
 1. Nejvíc za a před ušním boltcem 
 2. Podél krkavice 
 3. Při dolním okraji čelisti 
 4. V podpažních jamkách 
 5. Po obou stranách břišní aorty 
 6. V třísle 
Lymfatický systém
Lymfatický systém