6.6. Soustava mízní (lymfatická)

  • doplňuje soustavu cév
  • tvoří jednosměrnou dráhu z mezibuněčných prostor do žilní krve
  • sbírá mízu (lymfu) tvořící se ve tkáních
  • nejedná se o uzavřený cévní systém
  • má význam pro imunitu
  • v tkáních proudí krev v kapilárách pod tlakem => část krevní plazmy se profiltruje stěnou kapilár do mezibuněčných prostor => tkáňový mok
  • pokud by nebyl tkáňový mok odváděn jako lymfa zpět do srdce, nastávalo by jeho hromadění => vznik otoků (edémů)
  • za 24 hodin se utvoří 2,5-3 l lymfy