6.4.3. Činnost srdce 

 • po celý život člověka 
 • funkce - udržovat cirkulaci krve v cévách => rytmicky se naplňuje krví ze žil a vyprazdňuje do tepen 
 • základem rytmické střídání stahu srdeční svaloviny (systoly) a ochabnutí srdeční svaloviny (diastoly) 
 • systola: 
  • dutiny se v srdci vyprazdňují 
  • stah postupuje jako vlna z obou předsíní do komor 
 • jeden cyklus srdeční činnosti - postupné naplnění dutin a vypuzení objemu (= srdeční revoluce, srdeční cyklus) 
 • obě poloviny srdce pracují současně 

Fáze srdeční revoluce 

 • 1. fáze: diastola komor - cípaté chlopně otevřené => do síní, částečně do komor vtéká krev 
 • Diastola komor
  Diastola komor 
 • 2. fáze: systola síní - komory v diastole, cípaté chlopně otevřené => krev vháněna do komor 
 • Systola síní, diastola komor
  Systola síní, diastola komor 
 • 3. fáze: systola komor 
  • v síních nastává diastola 
  • uzavřeny cípaté chlopně, otevírají se poloměsíčité chlopně 
  • krev vypuzována do tepen 
  Systola komor
  Systola komor 
 • 4. fáze: diastola síní - uzavření poloměsíčitých chlopní; síně se plní krví z horní a dolní duté žíly 
 • Diastola síní
  Diastola síní 
 • délka srdeční revoluce - 0,8 s (puls) 
 • frekvence srdeční revoluce (počet tepů) 
  • 70-80 tepů/min v klidu 
  • po námaze 150-200 tepů/min 
  • u novorozence 140 tepů/min (souvisí s malým objemem srdce a velkou látkovou přeměnou 
 • tlaková vlna, která při srdeční činnosti probíhá tepennou (arteriální) částí cévního systému = tep (puls) - lze ho hmatem sledovat na vřetenní tepně 
 • ve spánku o 10-20 tepů nižší tepová frekvence než v bdělém stavu za klidu 
 • tepový objem srdeční (systolický) 
  • množství krve vypuzené jednou systolou 
  • přibližně 60-70 ml (v klidu), při fyzické zátěži asi trojnásobek, proto se srdce zcela nenaplňuje ani nevyprazdňuje (v komoře na konci systoly zůstává až 50 ml krve (rezerva pro zátěž) 
 • minutový objem srdeční 
  • je to množství krve vypuzené z komor za 1 minutu 
  • asi 5,6 l (80 ml na každý z přibližně 70 tepů/min), při námaze 18-40 l /min 
  • menší zvětšení při práci trávícího ústrojí, ke konci těhotenství, při pohybu v prostředí s nízkou nebo vysokou teplotou, při různých emocích 

6.4.3.1. Řízení srdeční činnosti 

 • automaticky, rytmicky 
 • impulsy, které vznikají přímo v srdci 
 • funkci vytvářet impulsy a rozvádět vzruchy srdeční svalovinou vykonává převodní systém srdeční; ten je tvořen zvláštními svalovými vlákny (mají málo fibril a hodně sarkoplazmy) 
 • základem je: 
  1. Sinusový uzlík (= síňový uzlík, primární centrum) 
   • leží v horní části pravé síně blízko ústí horní duté žíly 
   • vznikají v něm vzruchy, které způsobují systolu síní (70/min) 
   • udržuje rytmus srdeční činnosti 
  2. Uzlík síňokomorový (nadus atrioventicularis
   • je v dolní části pravé síně, při ústí dolní duté žíly 
   • převádí vzruchy dále do komor 
  3. Hisův můstek 
   • vychází ze síňokomorového uzlíku 
   • zabezpečuje spojení svaloviny síní se svalovinou komor 
  4. Mezikomorová přepážka 
   • tady se Hisův můstek dělí na 2 ramena (pravé a levé), která končí v myokardu obou komor sítí Purkyňových vláken (veětví se pod endokardem do Purkyňových vláken) 
  5. Vlákna končí ve svalovině komor => vzruchy, které po nich přijdou, vyvolávají systolu komor 
  Centra srdeční automacie a převodní systém
  Centra srdeční automacie a převodní systém 
 • při tomto uspořádání nejdříve dojde k smrštění síní a pak následuje smrštění komor 
 • srdce je inervováno vlákny vegetativních nervů: 
  • bloudivý nerv 
  • sympatikus - zrychluje činnost srdce (zvýšení počtu systol působením sympatiku = tachykardie) 
  • parasympatikus - zpomaluje činnost srdce 
 • řídící centrum srdeční činnosti se nachází v prodloužené míše 
 • hormon adrenalin z nadledvinek zvyšuje minutový objem srdce 
Zevní projevy srdeční činnosti: 
 1. Úder srdečního hrotu - při systole na stěnu hrudníku 
 2. Srdeční ozvy 
  • vznikají uzavíráním chlopní (lékař je poslouchá sluchem nebo fonendoskopem = rytmus dvou po sobě následujících zvuků) 
 3. Akční srdeční potenciály 
  • mohou se snímat z různých míst povrchu těla 
  • EKG - přístroj - elektrokardiograf 
  • elektrokardiogram = křivka, kterou zapíše 

6.4.3.2. Krevní tlak 

 • je to tlakové působení krve na stěnu cévy (tepny), protože žilní tlak je téměř nulový 
 • krev proudí podle tlakového spádu 
 • výška tlaku se udává v mm sloupce rtuti = výška, do které je vnitřní tlak schopen vytlačit rtuťový sloupec 
 • největší tlak je v levé komoře a v aortě 
 • klesá při větvení tepének v kapiláry až na 35 mm Hg, v místech tvorby nejmenších žil na 15 mm Hg 
 • v horní a dolní duté žíle v blízkosti srdce je podtlak => nasávání krve do síní 
 • tlak stoupá s věkem - ubývá pružnosti tepen 
 • kolísá během dne - ráno je nejnižší, odpoledne nejvyšší 
Měření krevního tlaku 
 • v pažní tepně tonometrem - nafukovací manžeta se nafoukne, aby paži sevřela a přerušila průtok krve 
 • systolický tlak - měřený při systole komor, tj. výkon srdce 
  • rozmezí 100-160 mm Hg (13-231 kPa) 
  • značně kolísá 
 • diastolický tlak 
  • měřený při diastole komor 
  • je určen hlavně odporem v periferních cévách 
  • méně kolísá 
  • horní hranice 90 mm Hg (12 kPa) 
 • hodnoty systolického a diastolického tlaku se vyjadřují zlomkem, např. 
  • 160/90 mm Hg (21/12 kPa) a vyšší hodnoty = vysoký krevní tlak (hypertenze
  • 90/60 mm Hg (12/8 kPa) a nižší hodnoty = nízký krevní tlak (hypotenze