6.4.1. Stavba srdce 

 1. Epikard 
 2. Svalovina srdeční (myokard
  • různě silná, v síních tenká; nejsilnější svalovina je v levé komoře (4 cm silná), protože musí vytlačit krev ze srdce do aorty velkého krevního oběhu 
  • příčné můstky svaloviny => vzruch přechází na sousední úseky svaloviny => myokard velké části stahuje jako celek 
  • při stahu se vlákna myokardu zkracují => dutiny v srdci se zmenšují 
  • člověk fyzicky pracující (větší srdce) - totéž u plavců, běžců dlouhých tratí, veslařů,… 
 3. Nitroblána srdeční (endokard
  • vnitřní výstelka srdce 
  • tenká blána podobná endotelu cév 
  • vytváří cípaté srdeční chlopně mezi síněmi a komorami 
 • svislá (podélná) svalová přepážka dělí srdce na pravou a levou část (polovinu) 
 • každá polovina je brázdou věncovou rozdělena na tenkostěnnou horní síň (předsíňatrium) a silnostěnnou srdeční komoru (ventriculus
 • mezi pravou síní a pravou komorou je trojcípá chlopeň (trikuspidální
 • mezi levou síní a levou komorou dvojcípá chlopeň (mitrální
 • obě cípaté chlopně zajišťují, že krev proudí ze síní do komor, ne opačně 
 • cípaté chlopně opatřeny vazivovými vlákny (šlašinkami) - udržují chlopně v normální poloze, brání jejich vyvrácení (brdečkovité svaly se nachází uvnitř komor, upínají se na šlašinky) 
Srdce (boční a přední průřez)
Srdce (boční a přední průřez)