6.3.3. Vlásečnice (kapiláry

 • tenké cévy 
 • spoje mezi tepnami a žílami 
 • délka 0,5 mm 
 • průměr 5-20 μm, mají průsvit velikosti erytrocytu 
 • plocha až 6 300 m2 
 • v kůži asi 40 kapilár na mm2 
 • stěnu tvoří jediná vrstva endotelových buněk 
 • rychlost krevního proudu se zpomaluje (0,5 mm/s) => aby mohly přecházet látky mezi krví a tkáňovým mokem 
 • stěna kapilár má póry mezi buňkami => prostupují kyslík a živiny z krve a voda, neprostupují bílkoviny, červené krvinky, trombocyty 
 • z tkání do krve CO2 a zplodiny metabolismu (difúze, prolínání) 
 • stěnou prostupují do mezibuněčných prostor ameboidní leukocyty (diapedéza) 
 • prostupují poměrně hustě většinou tkání (hustota kapilár v orgánech závisí na činnosti orgánů a intenzitě látkové přeměny v něm probíhající 
 • myokard - velká kapilarizace 
 • ve svalech v klidu většina kapilár zavřená, při tělesné práci se otevírá průtoku krve 
 • kapiláry chybí v pokožce, v pokožkových útvarech (nehty, vlasy, chlupy), v oční rohovce a ve chrupavkách 
 • vlásečnice v kůži pomáhají regulovat tělesnou teplotu (horké tělo => kožní kapiláry se roztahují => přijme více krve => tělo se ochlazuje => krev v kůži se ochlazuje 
 • popálením se kapiláry poškozují, ale mají velkou schopnost regenerace 
 • v každém okamžiku je 75 % veškeré krve v žilách, 20 % v tepnách a 5 % v kapilárách 
Vlásečnice (řez)
Vlásečnice (řez)