6.3. Krevní cévy

  • 96 000 km dlouhá síť
  • tvoří uzavřenou soustavu trubic vystlané endotelem = tenká vrstva tkáně vystýlající cévy, u vlásečnic jediná vrstva (endotel tvoří nesmáčenou blanku)
  • ostatní cévy mají ještě vazivo + hladké svalstvo
  • cévy se v jednotlivých úsecích liší stavbou a propustností stěn
  • zabezpečení pohybu tělních tekutin
  • cévní řečiště je směrem od srdce a větví se (postupným větvením se stěny tepen zeslabují až se větví do krevních vlásečnic)
  • tepna (arterie) => tepénka (arteriola) => vlásečnice (kapilára) => žilka (venula) => žíla (véna)