6.2.1. Funkce krve

  1. Transport živin z tenkého střeva do jater a pak ke všem orgánům (funkce vyživovací)
  2. Přenos kyslíku z plic do tkání a CO2 z tkání do plic
  3. Funkce vylučovací - odvádí z tkání odpadní produkty látkové přeměny pro vyloučení ven z těla (ledviny, potní žlázy v kůži)
  4. Funkce koordinační - rozvod hormonů a vitamínů k cílovým orgánům
  5. Funkce termoregulační - vyrovnává rozdíly v teplotě mezi jednotlivými orgány (krev váže na sebe teplo nebo ochlazuje "pracující orgány") - získané teplo předá do chladnějších periferií
  6. Funkce obranná - proti choroboplodným zárodkům (ochrana před infekčními chorobami)
  7. Udržuje stálý krevní tlak stálou náplní cév
  8. Udržuje stálost vnitřního prostředí (homeostázu)
  9. Zajišťuje stálý osmotický tlak (asi 690 kPa), který odpovídá 0,9% (0,15 mmol/l NaCl pro pokus mimo tělo) roztoku NaCl (ten se označuje jako fyziologický roztok)
  10. Udržování pH - normální hodnota 7,4 (popř. 7,35-7,45)