6.3. Krevní skupiny

Krevní skupiny - jsou dány tzv. antigeny na membráně červených krvinek. Jejich rozeznávání je důležité při transfůzi krve. Pokud by při transfúzi dostal pacient s krevní skupinou A krev od dárce s krevní skupinou B, došlo by ke shlukování krve a pacient by byl ohrožen na životě. Rozlišujeme:
  • krevní skupina A - antigen A - asi 45% obyvatel
  • krevní skupina B - antigen B - asi 10% obyvatel
  • krevní skupina AB - antigen A i antigen B - asi 5% obyvatel - tzv. universální příjemci
  • krevní skupina O - antigen chybí - asi 40% obyvatel - tzv. universální dárci

Příklad: Rozšíření krevní skupiny B ve světě

Dědičnost krevních skupin
 

gen předaný
rodičem 1 
gen předaný
rodičem 2 
genotyp
potomka
krevní skupina
potomka
A A AA A
A 0 A0 A
B B BB B
B 0 B0 B
A B AB AB
0 0 00 0

V praxi většinou neznáme genotyp rodičů, známe jen jejich krevní skupiny:
 

krevní skupina
rodiče 1 
krevní skupina
rodiče 2 
krevní skupina
potomka
A A A nebo 0
A B A, B, AB nebo 0
B B B nebo 0
A 0 A nebo 0
B 0 B nebo 0
AB AB A, B nebo AB
AB A A, B nebo AB
AB B A, B nebo AB
AB 0 A nebo B
0 0 0

Mimo krevních skupin rozlišujeme také tzv. RH faktor:

  • +RH faktor - asi 80% populace
  • -RH faktor - asi 20% populace
Pokud má matka -RH faktor a dítě má +RH faktor, v 1. těhotenství se nic neděje, při porodu je matka senzibilizována krví plodu a vznikají u ní protilátky na +RH faktor.
V dalších těhotenstvích působí protilátky na +RH faktor na plod s +RH faktorem a dítě se rodí s těžkou novorozeneckou žloutenkou.

V dnešní době lze této situaci předcházet:
U všech -RH matek se po porodu vyšetří Rh faktor u novorozence a pokud je pozitivní, dostane matka do 72 hodin po porodu injekci Rhega s protilátkou. Tato protilátka vyhledá v krvi matky případné Rh+ krvinky plodu a zničí je dříve, než si matčino tělo proti nim začne tvořit protilátky, které by při příštím těhotenství poškozovaly plod. 

Dědičnost RH faktoru
 

gen předaný
rodičem 1 
gen předaný
rodičem 2 
genotyp
potomka
RH faktor
potomka
+RH +RH +RH+RH +RH
+RH -RH +RH-RH +RH
-RH -RH -RH-RH -RH


Zdroje:Nová stránka