6.1.1. Rozdělení tělních tekutin 

 1. Nitrobuněčná (intracelulární) tekutina 
  • až 40 % tělesné hmotnosti 
  • obsahuje hlavně ionty K+, méně Mg2+ a ionty fosforečné (PO43-
 2. Mimobuněčná (extracelulární) tekutina 
  • 20 % tělesné hmotnosti 
  • dělí se na 
   • krev (6-9 %) - tekutina proudící v cévách 
   • mízu (lymfa) - tekutina proudící v cévách 
   • tkáňový mok (14 %) - životní prostředí všech tkáňových buněk; není specializovanou tekutinou (jako krev) 
 3. krev a tkáňový mok jsou od sebe odděleny stěnami cév, ale stěna krevních vlásečnic umožňuje prostupnost vody 
 4. v obsahu solí jsou na tom stejně, liší se obsahem bílkovin (tkáňový mok neobsahuje větší molekuly bílkovin - nepropouští je stěna vlásečnic 
 5. buňky tkání z krve neustále odčerpávají živiny 
 6. buňky tkání do krve předávají zplodiny metabolismu 
 7. každá změna je rychle upravena => stálost vnitřního prostředí (homeostáza) => správná činnost buněk 

Přenos látek v tělních tekutinách 

 • látky a plyny se z vlásečnic (z krve) dostávají prolínáním (difúzí) na základě koncentračních rozdílů do tkáňového moku, z tkáňového moku do buněk 
 • výměna probíhá rychle (je na vzdálenostech desetin milimetrů) 
 • plocha stěn kapilár - 6400 m2 
 • krev má ve vnitřním prostředí organismu přední úlohu 
 • z krve vzniká tkáňový mok, z tkáňového moku se tvoří míza (v mízních vlásečnicích) 
Průchod krve vlásečnicí
Průchod krve vlásečnicí