9.4.3. Svaly trupu 

 1. Svaly hrudníku 
  1. Velký sval prsní - zdvihá žebra; pomocný dýchací sval; přitahuje paži k hrudníku 
  2. Malý sval prsní - pod velkým svalem; účast při vdechu 
  3. Sval podklíčkový - přitahuje ramena 
  4. Přední sval pilovitý - začíná na žebrech, upíná se na lopatce, oddaluje lopatku, zdvihá žebra => dýchací sval 
  5. Vnější (zvedají žebra) a vnitřní (pokles žeber) mezižeberní svaly 
  6. Bránice - plochý sval, odděluje dutinu hrudní od břišní; střed tvoří plochá šlacha; otvory pro aortu, jícen, dolní dutou žílu, dýchací sval 
 2. Svaly břicha 
  1. Přímý sval břišní - podélně rozdělen vazivovou přepážkou, vodorovně rozdělen 3 příčkami šlach; umožňuje předklon; břišní lis 
  2. Zevní a vnitřní šikmý sval břišní - účastní se předklonu a rotace trupu; břišní lis 
  3. Příčný sval břišní - v nejhlubší vrstvě svalů; účast v břišním lisu 
  4. Čtyřhranný bederní sval - podél páteře, napřimuje páteř; uklání trup 
 3. Svaly zad 
  1. Sval trapézový (kápovitý) 
  2. Sval rombický - pod kápovitým, přitahuje lopatku 
  3. Široký sval zádový 
  4. Vzpřimovač páteře - podél páteře ve vnitřní vrstvě => rotace trupu; napřímení páteře 
  zádové, hrudní a břišní svaly
  http://vnl.xf.cz/ant/17-z_h_b_svaly.php
  břišní lis - tvořen plochými širokými břišními svaly, udržuje břišní orgány  v jejich anatomické poloze, vyvíjí tlak na jejich stěny a umožňuje tak jejich vyprazdňování; uplatňuje se také při  kašli  a kýchání. 
  http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/kineziologie/special_hrudnik_brisnisv.php