9.4.2. Svaly krku 

  1. Zdvihač hlavy - začíná na rukojeti kosti hrudní a klíční; upíná se na bradavkovém výběžku kosti spánkové; zvedá obličej a otáčí hlavou do stran 
  2. Podkožní sval - brání tvoření kožních řas při pohybech hlavy 
  3. Nadjazylkové svaly - tvoří dno dutiny ústní, zvedají hrtan 

  4. Podjazylkové svaly - tvoří dno dutiny ústní 


Svaly krku
http://vnl.xf.cz/ant/16-svaly_h_a_k.php