9.3. Názvosloví svalů 

 1. Podle funkce: 
  • ohybače - flexory 
  • natahovače - extenzory 
  • přitahovače - adduktory 
  • odtahovače - abduktory 
  • svěrače - sfinktery 
  • rozvěrače - dilatátory 
 2. Podle směru svalových snopců: 
  • svaly přímé 
  • svaly šikmé 
  • svaly příčné 
 3. Podle krajiny, kde leží: 
  • např. sval spánkový, prsní, čelní 
 4. Podle počtu hlav: 
  • dvojhlavý 
  • trojhlavý 
  • čtyřhlavý 
  Sval dvouhlavý
  Sval dvouhlavý
 5. Podle tvaru 
  • sval dlouhý, sval krátký, sval plochý, sval okružní (kruhový), deltový, kosočtverečný, pilovitý, trapézový, vřetenovitý 
  Typy svalů
  Typy svalů
 6. Podle vzájemné činnosti 
  • svaly se navzájem doplňují => jeden pohyb je způsoben více svaly 
  • synergisté - svaly, které spolupracují (podílejí se na jednom určitém pohybu) 
  • antagonisté - svaly, které způsobují opačný pohyb, tj. pracují proti sobě (dvojhlavý, trojhlavý) 
  Antagonistické svaly pohybující předloktím
  Antagonistické svaly pohybující předloktím 

Svalová činnost 

 • sval plní svou funkci tím, že vyvíjí tažnou sílu => jeden konec musí být pevný (fixovaný) => na druhém konci se pak projeví tah 
 • často svaly pracují v páru: kontrakce jednoho svalu působí proti kontrakci druhého svalu - kontrakce druhého svalu může vracet pohybovanou část těla do původní polohy např. dvojhlavý sval pažní (biceps) ohýbá při stahu kloub a přitahuje kost loketní ke kosti pažní (přitom se druhý sval pasivně natahuje) proto se biceps označuje jako ohybač (flexor
 • relaxace (uvolnění) bicepsu dovoluje, aby se předloktí vrátilo do původní polohy (gravitační silou) 

 • jestliže držíme paži v horizontální poloze, musí se předloktí do původní polohy vrátit silou 
  tento pohyb způsobuje jeho antagonista = trojhlavý sval pažní (triceps) - natahovač (extenzor

Šlachy 

 • spojují aktivní část svalu s částí těla (většinou kostí), kterou má uvést do pohybu 
 • jsou tvořeny pojivovou tkání, která svazuje snopce svalových vláken dohromady 
 • spojují se a pokračují mimo sval jako velmi pevné a nepružné provazce 
 • mají velmi málo nervových zakončení 
 • na jednom konci se formují ze svalového bříška, na druhém konci jsou pevně spojeny s cílovou kostí 
 • většinou se nacházejí tam, kde je větší množství kloubů a kde se pohybují na relativně malém prostoru 
 • šlachy na kotníku a na zápěstí jsou uzavřeny v pochvách, takže se mohou pohybovat hladce a bez tření nebo nebezpečí odírání (abraze
 • šlachová pochva - obal s dvojitou stěnou => izolace, ochrana, mazání šlachy 
 • prostor mezi dvěma vrstvami šlachové pochvy je vyplněn tekutinou, po níž tyto vrstvy lehce kloužou