9.2.1. Chemické složení svalu 

  • anorganické látky: 70-75 % vody, ionty Ca2+, K+, Na+ 
  • organické látky: bílkoviny => aktin a myozin (stah svalu), myoglobin (je to svalová bílkovina, která obsahuje složku "hem" pro vázání kyslíku), glukóza, glykogen (zdroj ATP), ATP, kreatinfosfát (význam pro energetický metabolismus)