9.2. Stavba kosterního svalu 

 • základní stavební jednotkou kosterního svalu => svalová vlákna (myofibrily
  • průměr 20-150 mikrometrů, délka 0,5-20 cm 
  • jsou mnohojaderná, vznikla z více svalových buněk rozpuštěním přepážek 
 • snopečky - 10-1000 svalových vláken spojených řídkým vazivem (vazivo obsahuje cévy a nervy) 
 • snopce - spojení snopečků 
 • sval (musculus) - soubor všech snopců navzájem spojených vazivem 
  • svalová povázka (fascie) - tenký vazivový obal na povrchu svalu 
  • svalové bříško (svalová hlava) - nejširší část svalu 
  • na obou koncích přechází sval ve šlachy => zajišťují pevné připojení svalu ke kostem 
 • mezi myofibrilami - glykogen (uhlohydrát, tzv. zásoba svalového paliva) a mitochondrie (v nich se živiny spalují za přítomnosti kyslíku, vzniká tak energie, která se uskladňuje v podobě ATP) 
 • ke každému svalovému vláknu vede nervové vlákno, které v případě potřeby uvádí sval do pohybu 
 • vůlí ovládaný pohyb je vyvolán vzruchy vysílanými z mozkové kůry k opačné straně těla, míchou dolů a prostřednictvím motorických nervů ke kosterním svalům 
 • v cytoplazmě svalového vlákna - podélně uloženy myofibrily 
 • tvořeny myozinem (silný filament - dvojlomná (anisotropní) bílkovina) a aktinem (slabý filament - jednolomná (isotropní) bílkovina) => pod mikroskopem vytvářejí pruhovaný vzhled 
 • sarkomery - válcovité úseky myofibrily, které umožňují smršťování svalu 

Svalový stah (kontrakce): 

 • motorickou jednotku tvoří motorický neuron, nervosvalová ploténka a příslušná svalová vlákna; protože neuron má hodně nervových zakončení, může inervovat více svalových vláken 
 • nervosvalová ploténka - místo, kde se koncová vlákna motorického neuronu připojují ke svalovému vláknu 
  1. Po motorickém nervovém vlákně přichází podnět (elektrický impuls) pro svalový stah 
  2. Jakmile nervový vzruch dospěje na konec nervového vlákna, způsobí vylití mediátoru (acetylcholin) do štěrbiny nervosvalové ploténky 
  3. Dojde ke vzniku akčního potenciálu na svalovém vlákně a k uvolnění Ca2+ z biomembrán endoplazmatického retikula => svalový stah (zkrácení myofibrily) - myozin se nasouvá na aktin => nastala zvýšená koncentrace Ca2+ iontů mezi aktinem a myozinem 
  4. Dochází ke štěpení molekul ATP za přítomnosti Ca2+ 

Natažení svalu: 

 • aby mohl sval relaxovat, musí se uvolnit enzymy, které acetylcholin neutralizuje 
 • Ca2+ ionty se vážou zpět do biomembrán endoplazmatického retikula 
 • vazby mezi myozinem a aktinem se uvolní 

Svalová únava: 

 • nastává při namáhavé a dlouhotrvající práci 
 • možné příčiny: 
  • vyčerpání zdrojů energie (ATP) 
  • nahromadění zplodin metabolismu (kyseliny mléčné) 
  • nedostatek kyslíku (útlum činnosti mozkové kůry) => zmenšování až vymizení stahů 
 • svalová únava je pro organismus ochranou; objeví se dříve než dojde k vyčerpání energetické rezervy => chrání organismus před poškozením 
 • odstranění únavy - odpočinek (pasivní - klid, masáž, výživa; aktivní - zaměstnání jiných svalových skupin) 
 • atrofie - úbytek svalové hmoty 


Základní stavební jednotka
Stavba svalového vlákna - buňky
http://vnl.xf.cz/ant/15-svaly.php