9.1. Úvod 

Význam svalů:
 • spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu 
 • u člověka přibližně 643 svalů
 • zajišťují pohyb: 
  • organismu z místa na místo => (lokomoce), např. chůze 
  • jeho jednotlivých částí těla (např. hlavy, krku, srdce)  
 •  3 typy svalů: 
  1. kosterní (příčně pruhované) svaly
   • tvoří 40 % celkové hmotnosti těla
   • ovládané vůlí => spolu s kostmi a šlachami odpovídají za všechny formy volního pohybu  
   • zapojují se do automatických reakcí (reflexy
  2. Hladké svaly 
   • tvoří 3 % celkové hmotnosti těla
   • zajišťují pohybovou aktivitu vnitřních orgánů => odpovědné např. za trávicí procesy  podmiňující kontrakci střev (peristaltiku) nebo za pohyby močového měchýře
   • jejich činnost nelze ovlivnit vůlí, tzn. nejsou pod vědomou kontrolou mozku;  
   • jejich základní stavební jednotkou - jednojaderná vřetenovitá buňka 
  3. Srdeční sval 
   • tvoří strukturu srdce 
   • stavba obdobná jako u kosterního svalu, ale svalová vlákna jsou krátká, silná a tvoří hustou síť spojenou můstky (komisury
   • kontrakce srdce jsou výsledkem impulsů vysílaných z tkání uvnitř srdce, následkem těchto impulsů je krev přečerpávána do krevních cév    Svalová tkáň
   http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/tkane_svalove.php