14.2.1. Bílkoviny (proteiny)
 
 •  Charakteristika: 
  • jsou základním materiálem pro stavbu těla 
  • jsou důležité pro trávicí systém (tvoří trávicí šťávy) 
  • podílejí se na tvorbě hormonů, enzymů, hemoglobinu, látkové výměně, přenosu tuků 
  • vytvářejí správně kyselé prostředí v organismu 
  • při jejich přebytku nebo nedostatku jiné potravy slouží i jako zdroj energie
 • Metabolismus bílkovin:  souhrn různých biochemických procesů, při nichž jsou bílkoviny syntetizovány a rozkládány 
  • syntéza - 12 z 20 základních aminokyselin probíhá v lidském těle, zbylé musí člověk přijmout v potravě. Základní aminokyselinou v lidském metabolismu je kyselina glutamová, ta vzniká aminací kyseliny α-keto-glutarátové. Transaminací kyseliny glutamanové vzniká alanin a kyselina asparagová. Všechny zbývající aminokyseliny vznikají transaminací kyseliny glutamanové s α-ketokyselinou.
  • rozklad (proteinolýza) - bílkoviny se tráví na aminokyseliny; při katabolickém odbourání aminokyselin dochází nejdříve k jejich deaminaci. Aminové skupiny se odštěpují ve formě amoniaku. Ten je toxický a proto je v jaterních buňkách, v tzv. ornitinovém cyklu přeměňován na močovinu, jež je krví zanesena do ledvin a vyloučena močí z těla. Uhlíkaté zbytky aminokyselin se začleňují do Krebsova cyklu, kde jsou dekarboxylovány a dehydrogenovány.
  • zdroje aminokyselin: 
   • bílkoviny z potravy,
   • opotřebované bílkoviny z tkání,
   • malé množství aminokyselin vzniká při přeměně sacharidů. 
  • využití aminokyselin: 
   • k syntéze stavebních bílkovin těla 
   • k syntéze enzymů a hormonů 
   • k syntéze plazmatických bílkovin 
   • k přeměně na sacharidy a k získání energie - při odbourávání některých aminokyselin na jednodušší látky


Metabolismus bílkovin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolismus_b%C3%ADlkovin
http://www.mojevitaminy.cz/