14.2. Makroživiny
 
  • Jsou bílkoviny, tuky a sacharidy
  • tvoří hlavní složku potravy
  • nezbytné pro výživu a vývoj lidského organismu:
    • představují základní materiál pro stavbu těla - bílkoviny a tuky tvoří 36 % sušiny celého těla.
    • slouží jako zdroj energie - v ideálním případě sacharidy dodávají  55 % a tuky 30 % celkové energie.

http://www.vupp.cz/czvupp/aktualit/foodtoday/ftoday02.htm