6.2.3. Krevní skupiny

Pro krev člověka jsou nejvýznamnější: 

 • systémy krevních skupin 
 • Rh faktor 
 • a) krevní skupina  
  • se určuje podle zastoupení antigenů (aglutinogenů) na povrchu membrány červených krvinek; nepřítomnost některého z nich vede k přirozené produkci příslušných protilátek (aglutininů obsažených v krevní plazmě) té které krevní skupiny; 

  • za normálních okolností jsou v krvi pouze takové protilátky, které nejsou namířeny proti přítomným antigenům na krvinkách => v opačném případě dochází k rozpadu červených krvinek 
  • ovlivněna dědičně danými vlastnostmi červených krvinek => po rodičích 
  • má význam 
   • pro konkrétní imunologickou individualitu jedince 
   • při určování otcovství 
   • v kriminalistice
 • typy krevních skupin 
  • nejznámější - krevní skupiny tzv. systému AB0, tj. skupiny A, B, AB a 0 => nejdůležitější pro transfúzi krve a transplantaci 

  • nejběžnější - skupina A a 0 (skupina 0 nejčastější na celém světě)
   nejvzácnější - skupina AB 
   nositelé určité krevní skupiny s výjimkou skupiny AB mají v krvi současně protilátky proti ostatním skupinám
   • krevní skupina A obsahuje antigen A a má protilátky proti skupině B 
   • krevní skupina B obsahuje antigen B a má protilátky proti skupině A 
   • krevní skupina 0 neobsahuje antigeny A ani B a má protilátky proti skupině A a zároveň proti skupině B 
   • krevní skupina AB obsahuje antigeny A i B, neobsahuje tedy protilátky proti ostatním skupinám. 
  • totožnost krevních skupin - základní předpoklad pro transfúzi krve od dárce pro příjemce (např. při léčbě rozsáhlých krvácení a těžkých anémií) 
 • dědičnost krevní skupiny
  • od každého rodiče přijímáme polovinu genetické výbavy, tzn. že krevní skupina vzniká ze dvou rodičovských genů; u krevní skupiny záleží konkrétně na tom, který z rodičovských genů je silnější; nemůžeme mít v krevní skupině geny, které nemá žádný z biologických rodičů 
  • stejnou krevní skupinu mají jednovaječná dvojčata, dvojvaječná nikoliv, pohlaví dítěte při dědičnosti krevních skupin roli nehraje. 
  • kombinační možnosti krevních skupin
   • krevní skupina rodičů => krevní skupina dítěte:
    • A + A => A nebo 0
    • A + B => A, B, AB nebo 0
    • B + B => B nebo 0
    • A + 0 => A nebo 0
    • B + 0 => B nebo 0
    • AB + AB => A, B nebo AB
    • AB + A => A, B nebo AB
    • AB + B => A, B nebo AB
    • AB + 0 => A nebo B
    • 0 + 0 => 0
 • b) Rh faktor
  • druhý krevní typ určuje systém Rh faktorů (vedle systému krevních skupin AB0)   
   • Rh+ (Rh pozitivní) - je-li na červených krvinkách aglutinogen (u většiny lidí) 
   • Rh- (Rh negativní) -  chybí-li některé určité znaky na povrchu červených krvinek  
  • v krvi se nevyskytují proti Rh faktoru protilátky (narozdíl od krevních skupin systému AB0), ale lze je vytvořit uměle => opakovanými transfúzemi Rh+  dárce k Rh- příjemci, např. u Rh- matek s Rh+ plodem
  • pro krevní transfúzi - kromě stejné krevní skupiny dárce a příjemce je také  nutná znalost Rh faktoru => lidé s Rh- nemohou přijímat krev od Rh+ dárce => vznik hemolytické reakce a naopak


http://www.krevniskupiny.cz/krevni-skupiny/
http://www.krevniskupiny.cz/dedicnost-krevni-skupiny/
http://www.krevniskupiny.cz/rh-faktor/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_skupina (dokončit!)