13.6. Poruchy imunitního systému
 
 • primární poruchy

 • vrozené, geneticky podmíněné
  způsobené chyběním nebo špatnou funkcí B lymfocytů, T lymfocytů, fagocytů nebo komplementu
  • imunodeficience:
   • kombinované - vážné poruchy, chybí celé populace buněk, nevyvinutí orgánů, jedinec umírá v prvních týdnech po narození
   • T lymfocytů -  vážné poruchy, systémové infekce, porucha především ve funkční charakteristice T lymfocytů
   • B lymfocytů - nízká hladina imunoglobulinů, IgA deficience - respirační, kožní infekce
   • komplementu - nejčastěji postižení C3 složky, vážné bakteriální, systémové i orgánové infekce 
   • fagocytózy -  řada syndromů, postižení různého charakteru, často chronické nebo hnisavé infekce
 • sekundární poruchy

 • získané vznikající pod vlivem řady vnějších a vnitřních faktorů
  • imunosuprese - snížení aktivity imunitního systému pod vlivem konkrétního podnětu (přechodné)
  • imunodeficience - porucha imunitního systému (přetrvává i po odeznění původní příčiny) 

  • příčiny vzniku: 
   • infekční choroby, neinfekční choroby (nádorové bujení), poruchy endokrinního systému (hypothyreóza), traumatické a stresové vlivy (popáleniny), poruchy výživy (nedostatek vitamínů), dlouhodobé podávání léků (kortikoidy, cytostatika), aj.
  • imunodeficity – snížená odolnost k infekcím způsobena ozářením, chemoterapií, podvýživou, popáleninami, nemocemi atd.
  • hypersenzitivita (přecitlivělost) 
   • alergie – nadměrná reakce na látky zevního prostředí tzv. alergeny (pyly, prach, zvířecí srst, složky potravy) v přecitlivělém těle => kopřivka, astma atd.
  • selhání imunitního systému 
  • AIDS – úplné selhání virem HIV
  • autoimunita – imunitní reakce proti vlastním tkáním nebo orgánům, při níž dochází k jejich poškození
  • lymfoproliferativní choroba - nádorové onemocnění vycházející z buněk imunitního systému (leukémie, lymfomy, myelomy, gamopatie)


http://houbishe.eland.cz/upload/static/11/46.obranny%20imunitni%20system.doc
imunodeficience - nedostatek nebo porucha funkce některé ze složek imunitního systému, vede ke snížení aktivity a celkovému snížení obranyschopnosti
http://www.tigis.cz/Knihy/imuno/normalni_imunitni_system.htm
http://fvl.vfu.cz/export/sekce_ustavy/mikrobiologie/imunologie/Prednasky/16_9_imunodeficience.pdf
alergen - cizorodá látka, která u přecitlivělých lidí vyvolává alergii (= nežádoucí zvýšenou imunitní reakci). Můžeme je rozdělit na alergeny venkovní (pyly a spory plísní), domácí (roztoči, domácí zvířata, švábi), potravinové, lékové, zvířecí jedy, chemikálie aj. 
http://www.bez-alergie.cz/alergeny