13.4. Imunitní lymfatické orgány
 
  • primární – kostní dřeň
  • sekundární – specializace:
  • terciální – shromažďování lymfocytů
  • volné buňky – lymfocyty
MHC (HLA) - hlavní histokompaktibilní komplex (major histocompatibility complex)
  • soubor genů a jimi kódovaných proteinů, které se účastní „rozpoznávání vlastního a cizího“ a regulují tak imunitní odpověď
  • každý člověk má jiný MHC (pouze u jednovaječných dvojčat je stejný)


http://houbishe.eland.cz/upload/static/11/46.obranny%20imunitni%20system.doc