13.3. Specifický imunitní systém
 
 1. Získaná, adaptivní obranná reakce organismu na vniknutí cizorodých látek (např.bakterií) do těla. 
 2. Přesné a cílené mechanismy (specificky zaměřené)
 3. Imunologická paměť – při opětovném setkání s týmž antigenem rychlá a intenzivní odpověď
 • humorální (látková) imunita

 • B lymfocyty
  • vznikají z kmenových buněk v kostní dřeni, dozrávají mimo brzlík, jsou součástí mízního systému
  • rozpoznají antigen (cizorodou látku) v těle 
  • při kontaktu s antigenem rostou, množí se a diferencují se na: 
   • plazmatické buňky (= aktivní stadium B lymfocytů) - produkují protilátky tzv. imunoglobuliny - zaplaví celý cévní a mízní systém,  vážou na sebe antigeny a zneškodní je => primární imunitní odpověď
   • paměťové buňky – žijí velmi dlouho, při opětovném setkání s týmž antigenem vyvolají rychlou imunologickou reakci (protilátky) => sekundární imunitní odpověď
  • jeden B lymfocyt produkuje protilátky pouze jedné specifity
 • buněčná imunita

 • T lymfocyty
  • vznikají z kmenových buněk v kostní dřeni, dozrávají v brzlíku 
  • na povrchu mají protilátky - rozpoznají antigeny, vážou je na sebe a zneškodní
  • tvoří paměťové buňky (vznikají v mízních uzlinách) - po aktivaci si pamatují  vlastnosti antigenu (i několik let), při opětovném kontaktu s ním (opakovaná infekce) se rychle pomnoží a vytvářejí vysoce účinné T-lymfocyty (buňky - "zabijáky")
  • regulují imunitní odpověď B lymfocytů


lymfocyty (bílé krvinky) - buněčné složky krve; produkují protilátky, které zabíjejí bakterie a viry => podílejí se na obraně organismu proti infekci 
antigen (patogen) – molekula bílkoviny nebo polysacharidu cizorodé povahy pro daný organismus, který proti ní vytváří protilátku 
imunoglobuliny - protilátky (bílkoviny) v krevní plazmě produkované plazmatickými buňkami (= aktivní stadium B lymfocytů) imunitního systému; jsou základem specifické imunity
http://houbishe.eland.cz/upload/static/11/46.obranny%20imunitni%20system.doc