13.2. Nespecifický imunitní systém
 1. Vrozená, neadaptivní obranná reakce organismu na vniknutí cizorodých látek (např.bakterií) do těla. 
 2. Nespecifikuje a nerozlišuje mezi cizorodými strukturami  – pouze je vyhodnotí jako cizí. 
 3. Nezávislá na předchozím styku s cizorodými materiálem, tj. nemá tzv. imunologickou paměť 
 • fagocytóza - pohlcování cizích těles obrannými buňkami => na vstup těchto cizorodých látek do organismu okamžitě reagují  => vstřebávají je a stráví pomocí zvláštních enzymů
  • dva typy obranných buněk (bílé krvinky):
   • granulocyty - od monocytů se liší přítomností granul (zrnek) v cytoplazmě, žijí jen několik dní
   • monocyty - mohou se přeměnit v obrovské požírající buňky, tzv. makrofágy - rychle se pohybují skrze tkáně, žijí až několik týdnů 
 • kůže a sliznice – vytváří nepříznivé prostředí pro mnoho škodlivých mikroorganismů
  • kůže – mechanická ochrana
  • pot – baktericidní (organické kyseliny, močovina, soli)
  • enzym lyzozym ve slinách a slzách
  • HCl v žaludku
  • kyselý sekret pochvy
  • hlen na povrchu sliznic dýchacího a trávicího traktu
 • přirozená cytotoxicita – uvolňování perforinů (látky způsobující perforaci membrány cílových buněk) přirozenými zabíječi (NK buňky – natural killers)
 • zánět – ochranná a reparativní (opravná) reakce na mechanické a chemické dráždění tkání či infekci
  • do postiženého místa pronikají fagocytující buňky a likvidují bakterie => červenání, zduření, bolestivost a zvýšení teploty zaníceného místa
  • při hnisavém zánětu vzniká ze zaniklých leukocytů, tkáňových buněk a bakterií hnis
  • propojen se specifickými imunitními reakcemi
  • při rozsáhlejším poškození tkáně či šíření infekce zánět zasahuje celý organismus => zmnožení leukocytů, zvýšení krevní sedimentace, zvýšení tvorby protilátek, zvětšování mízních uzlin => zvýšení tělesné teploty = horečka vyvolaná pyrogeny (leukocyty působící na termoregulační centrum v hypotalamu) + celková nevolnost => zvýšení účinnosti imunitního systému 


http://houbishe.eland.cz/upload/static/11/46.obranny%20imunitni%20system.doc