7.3.1. Vnitřní pohlavní orgány 

 1. Varle (testis, mn. č. testes) - párová mužská pohlavní žláza vejčitého tvaru uložená  v šourku mimo dutinu břišní
  • délka 4-5 cm, šířka 2-3 cm 
  • na povrchu - tenký vazivový obal, z něho do varlete vystupují přepážky oddělující jednotlivé lalůčky 
  • lalůčky vyplněny mnohanásobně stočenými semenotvornými kanálky - celková délka - až 300-350 m 
  • Varle
   Varle 
  • ve vazivu varlat mezi semenotvornými kanálky - skupiny Leydigových buněk  (t.j. intersticiální  neboli vmezeřené buňky => endokrinní tkáň) - produkují mužský pohlavní hormon testosteron - podle potřeby uvolňován do krve 
   • steroidní látka 
   • v pubertě zajišťuje rozvoj druhotných (sekundárních) mužských pohlavních znaků - rozvoj svalstva, široká ramena, ochlupení těla, zvětšování genitálií, růst vousů  
   • způsobuje mutaci hlasu, mužské chování a cítění, hrubší kosti, užší pánev  
   • vzniká pohlavní pud a schopnost pohlavního styku 
  • semenotvorné kanálky - vystlány zárodečným epitelem s buňkami v různém stadiu vývinu, z nichž se od puberty po celý život tvoří ze spermatocytů (které vznikly ze spermatogonií) mužské pohlavní buňky (spermie) 
  • Tvorba spermií
   Tvorba spermií 
  • při spermatogenezi vznikají redukčním dělením a zráním 4 haploidní spermie z každého spermatocytu 
  • dozrávání spermií - nepřetržitý proces řízený z hypofýzy folikulostimulačním hormonem a z varlete testosteronem a trvá od meiózy přibližně 75 dní; 
  • zrání vyžaduje teplotu o 4°C nižší než v dutině břišní 
  • výživu zrajících spermií zajišťují v semenotvorných kanálcích Sertoliho buňky 
  • zralé spermie se ze stěny semenotvorných váčků uvolňují a odcházejí jimi k zadní stěně varlete 
  • odtud se vývodními kanálky dostávají do nadvarlete 
 2. Nadvarle (epididymis) přiléhá shora i zezadu na varle 
  • shromažďují se v něm spermie 
  • uvnitř - množství mnohonásobně stočených kanálků, které se spojují do jednoho vývodu nadvarlete - chámovodu 
  • spermie se zde mísí s hlenovitým sekretem buněk, dozrávají a získávají schopnost samostatného pohybu 
  • zůstávají zde ve funkčním stavu až 40 dní 
  • nadvarle se může vyprázdnit 3-4 ejakulacemi, po vyprázdnění je třeba 2 dny k naplnění 
  • nedojde-li k ejakulaci, spermie se rozkládají a reabsorbují se 
  • spermie 
   • mužské gamety 
   • velikost 50-60 μm 
   • stavba 
    • hlavička - obsahuje jádro, v něm 23 chromozómů 
    • krček - obsahuje dělící tělísko (centriola) a mitochondrie (zdroj energie) 
    • bičík - zajišťuje pohyb v pohlavním ústrojí ženy (3 mm/min) 
   • spermie v rodidlech ženy žije asi 2 dny 
   • na hlavičce - akrozom (hrot hlavičky; obsahuje enzymy, které umožňují vniknout spermii do vajíčka a oplodnit je) 
  Spermie
  Spermie 
 3. Pravý a levý chámovod (ductus defedents) - asi 40 cm dlouhý kanálek, který vystupuje z nadvarlete vzhůru tříselním kanálem k močovému měchýři, prostupuje předstojnou žlázou a ústí do močové trubice, ještě před vyústěním se spojuje s vývodem semenných váčků 
 4. Semenné váčky 
  • měchýřkovité žlázy, jejichž polotekutý sekret přispívá k životnosti spermií 
  • jsou dva - umístěny při zadní stěně močového měchýře 
  • tvoří semennou tekutinu - sekret zvyšuje pohyblivost spermií 
 5. Předstojná žláza (prostata) - nepárový orgán - pod močovým měchýřem obemyká močovou trubici 
  • tvar kaštanu; 4 x 3 x 2 cm 
  • její žlázky produkují sekret - zásaditý (alkalický) => neutralizuje kyselou reakci v močové trubici a v pochvě a zvyšuje tak životaschopnost a pohyblivost spermií 
  • ve stáří často dochází k jejímu zbytnění => stlačování močové trubice => problémy s močením 
  • Mužské pohlavní orgány
   Mužské pohlavní orgány 
  • ejakulát (sperma, chám) - tekuté výměšky nadvarlete, semenných váčků a předstojné žlázy spolu se spermiemi 
   • v 1 ml ejakulátu je asi 120 000 000 spermií (méně než 20 000 000 => sterilita, neplodnost); při jedné ejakulaci se uvolní asi 2 - 3 ml ejakulátu