7.1. Úvod

 • soustava pohlavní zabezpečuje rozmnožovací funkci
 • skládá se z pohlavních žláz a přídatných pohlavních orgánů (pohlavní cesty)
 • pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky (gamety - spermie a vajíčka) a pohlavní hormony
 • ženské pohlavní ústrojí navíc zabezpečuje vývoj nového jedince před narozením a umožňuje vypuzení za porodu

Vývoj pohlavních žláz a jejich funkce

 • vývoj pohlavních žláz je spjat s vývojem močové soustavy - obě se zakládají z párové mezodermové lišty
 • ve 4. týdnu nitroděložního života se z ní začíná odlišovat základ varlat, v 10. týdnu základ vaječníků
 • tom, zda se z nerozlišeného základu budou vyvíjet varlata nebo vaječníky rozhodují pohlavní chromozómy
 • chromozóm Y určuje vývoj varlat; není-li přítomen, vyvíjejí se vaječníky
 • v období dětství až do puberty jsou pohlavní žlázy v růstovém i funkčním klidu
 • v tomto období se tvoří pohlavní hormony (pod vlivem gonádotropních hormonů hypofýzy), pohlavní buňky, muži mají schopnost erekce a ejakulace, u žen probíhá pravidelný menstruační cyklus
 • koncem 45. roku začíná u žen postupné vyhasínání činnosti pohlavních žláz a přestává menstruace
 • u mužů dochází též s věkem k postupnému snížení hormonální činnosti a tvorby spermií, avšak tyto funkce nikdy zcela nezanikají