8.6. Ústrojí rovnovážné (statokinetické)

  • kromě sluchového ústrojí je ve vnitřním uchu i ústrojí rovnovážné (statokinetické)
  • nazývá se též ústrojí vestibulární vzhledem k uložení ve vestibulu vnitřního ucha
  • podle funkce se dělí na čidlo statické (pro vnímání polohy) a čidlo kinetické (vnímání pohybu)