8.5.2. Ucho jako sluchový analyzátor 

  • kmitání bubínku se přenáší na sluchové kůstky 
  • třmínek rozkmitá oválné okénko a tím se rozechvěje perilymfa 
  • vlnění perilymfy rozkmitá endolymfu a to rozechvěje bazální membránu Cortiho orgánu v určitém jejím úseku podle výšky tónu 
  • toto chvění způsobí, že buňky Cortiho orgánu narážejí svými vlásky na krycí membránu, a tím se podráždí 
  • vzruchy, které přitom vzniknou, jsou vedeny vlákny sluchového nervu do jader v prodloužené míše 
  • odtud pokračuje sluchová dráha přes talamus do centrálního korového analyzátoru ve spánkovém laloku 
Proces slyšení
Proces slyšení