8.5.1. Ucho (auris

 • ucho reaguje na tlak vykonávaný molekulami vzduchu => patří mezi mechanoreceptory, je ze všech nejcitlivější 
 • je receptorem sluchového analyzátoru 
 • slouží k rozlišování zvukových vln 
 • člověk slyší 16 - 20 000 kmitů (16 Hz - 20 kHz) za sekundu; frekvenci vnímáme jako výšku zvuku 
 • horní hranice se s věkem snižuje 
 • dělí se anatomicky i funkčně na tři části 
Vnější zvukovod
Vnější zvukovod 

8.5.1.1. Zevní (vnější) ucho (auris externa

 • pracuje jako přijímač 
 • skládá se z boltce a zevního zvukovodu 
 • boltec slouží k zachycování zvukových vln 
  • podkladem boltce je elastická chrupavka pokrytá kůží, v jejímž podkožním vazivu chybí tuk 
  • dolní konec boltce tvoří ušní lalůček a do něj již chrupavka nezasahuje 
 • zevní zvukovod 
  • jeho průběh je zakřivený 
  • kůže, která pokrývá zvukovod, obsahuje četné mazové žlázy; produktem těchto žláz je žlutohnědý ušní maz (voskovitá hmota, která chrání kůži před vysoušením a olupováním) 
  • vede zvukové vlny až k bubínku 
 • bubínek (membrana tympani
  • velmi pružná vazivová blána 
  • rozhraní (tvoří vzduchotěsnou bariéru) mezi zevním a středním uchem 
  • má průměr 10 mm a tloušťku 0,1 mm, plochu 50 - 90 mm2 
  • na jeho zevní stranu přechází tenká kůže zvukovodu, střední vrstva je vazivová a vnitřní vrstva je pokračováním slizniční výstelky bubínkové dutiny 
  • zvukové vlny přicházející zvukovodem, narážejí na bubínek a rozkmitávají jej 
Vnější ucho
Vnější ucho 

8.5.1.2. Střední ucho (zesilovač, auris media

 • malý štěrbinovitý prostor v kosti spánkové (dutina bubínková), která souvisí s četnými dutinkami v bradavkovém výběžku kosti spánkové 
 • vpředu Eustachovou trubicí spojen s nosohltanem 
  • úzký, 4 cm dlouhý kanál, naplňuje střední ucho vzduchem 
  • při polykání se otevírá, vpouští do dutiny středoušní vzduchovou bublinu a tím vyrovnává tlak vzduchu před bubínkem a za ním 
  • při zánětu nosohltanu se může tudy zanést infekce do středního ucha 
  • zduřelá sliznice (u silné rýmy) může též uzavřít ústí Eustachovy trubice => nastane dočasná nedoslýchavost 
 • jsou zde tři sluchové kůstky, které jsou navzájem kloubně spojeny - kladívkokovadlinkatřmínek 
  • kladívko leží jedním koncem na bubínku, druhým kloubně spojeno s kovadlinkou 
  • kovadlinka spojena s třmínkem 
  • báze třmínku je připojena na oválné okénko na rozhraní středního a vnitřního ucha 
  • sluchové kůstky převádějí kmitání bubínku na oválné okénko a přitom zmenšují amplitudu zvukových vln a tím zvětšují jejich energii 20 - 30x (to je způsobeno nepoměrem mezi plochou bubínku a malou ploškou třmínku a oválného okénka, tj. 3 mm2), protože malá energie by nestačila na rozkmitání tekutiny ve vnitřním uchu 
Kosti středního ucha
Kosti středního ucha 

8.5.1.3. Vnitřní ucho (vysílač, auris interna

 • ohraničeno pevným kostěným pouzdrem v kosti skalní zvaný kostěný labyrint; v něm je uložen blanitý labyrint a prostor mezi nimi vyplňuje čirá tekutina - zevní míza (perilymfa
 • Kostěnný labyrint
  Kostěnný labyrint 
 • kostěný labyrint 
  • skládá se z předsíně (vestibulum), tří polokruhových kanálků a hlemýždě (cochlea
  • v kostěné stěně je okénko oválné a okrouhlé; jejich blanité výplně oddělují perilymfu od dutiny bubínkové 
  • v předsíni je váček vejčitý a kulovitý 
   • s vejčitým váčkem spojeny tři blanité polokruhové trubičky, které začínají baňkovitým rozšířením (ampula) 
   • na kulovitý váček je připojen blanitý hlemýžď 
  • uvnitř blanitého labyrintu je endolymfa (je jiného iontového složení než perilymfa) 
  • blanitý hlemýžď nevyplňuje kostěný hlemýžď úplně; odděluje v celé jeho části s výjimkou hrotu dvě chodbičky - patro předsíňové a patro bubínkové 
   • obě patra jsou vyplněny perilymfou, uprostřed mezi nimi je blanitý hlemýžď 
    • hlemýžď má dva a půl závitu; jeho spodní stěnu tvoří bazální membrána složená z příčně napjatých vláken nestejné délky, která se rozkmitávají podle různých kmitočtů 
    • na začátku jsou nejkratší vlákna, a proto se zde přijímají vysoké tóny; hluboké tóny jsou zachycovány až ve vrcholu hlemýždě 
    • Závit hlemýždě (řez)
     Závit hlemýždě (řez) 
    • na bazální membráně jsou umístěny vláskové buňky Cortiho orgánu - rozprostírají se od vrcholu až k bázi hlemýždě, na jejich těle začínají vlákna sluchového nervu 
    • nad Cortiho ústrojím se volně vznáší krycí membrána 
Cortiho orgán
Cortiho orgán