8.5. Sluchové ústrojí

  • vyvinulo se až u živočichů žijících na souši
  • u člověka má největší význam pro interindividuální komunikaci při navazování vztahů ve společenském prostředí
  • velký význam pro rozvoj myšlení, citového života, poskytuje estetické zážitky (poslech hudby, recitace,…)
  • na základě sluchu se vytvořila řeč jako sluchový reflex => dítě, které od narození neslyší, se samo mluvit nenaučí