8.4.2. Zorné pole a binokulární vidění

  • část okolního prostředí, kterou vidíme, aniž bychom museli pohnout hlavou nebo očima = zorné pole
  • okohybné svaly nastavují oční koule vždycky tak, že nejdůležitější část zorného pole se zobrazuje ve žluté skvrně
  • i když se na předmět díváme oběma očima, vidíme ho jen jako jeden předmět; je to tím, že vnitřní části zorných polí obou očí se překrývají, a proto obrazy v této části zorného pole splynou v obraz jediný (binokulární vidění), který vidíme prostorově