8.1.1. Rozdělení receptorů 

 1. Podle prostředí, ze kterého přijímají informace 
  1. Exteroreceptory 
   • přijímají podněty z vnějšího prostředí 
   • patří sem podněty pro dotyk, chlad, tlak, teplo 
  2. Interoreceptory 
   • přijímají podněty z vnitřního prostředí 
   • zaznamenávají změny ve vnitřních orgánech 
   • registrují velikost krevního tlaku, mechanické napětí plic, změny pH, chemické složení krve, změny napětí O2 a CO2, změny mozkomíšního moku 
   1. proprioreceptory 
    • přijímají podněty ze svalů, šlach, kloubů (registrují jejich napětí, stah, ochabnutí svalů, zatížení kloubního pouzdra) 
    • jsou to svalová vřeténka a šlachová tělíska 
   2. enteroreceptory 
    • informují o vnitřních orgánech 
 2. Podle druhu podnětu 
  1. Chemoreceptory 
   • jsou citlivé na chemické vlastnosti sloučenin 
   • zařazujeme mezi ně smysly čich, chuť 
  2. Mechanoreceptory 
   • podnětem je mechanické působení na citlivá zakončení smyslových buněk 
   • vnímají dotek, tlak 
   • ze smyslů sem patří hmat, sluch, statokinetické ústrojí 
   • nacházejí se ve škáře kůže, na bříškách prstů, ve špičce jazyka (nejcitlivější), v plicích, cévách; malá citlivost (kůže zad) 
  3. Termoreceptory 
   • tepelná a chladová tělíska v kůži i uvnitř těla 
   • zjišťují rozdíl mezi teplotou těla a prostředím 
   • citlivé na teplotu nižší nebo vyšší než je teplota těla 
   • chladové receptory:
    • v kůži je jich 250 000 
    • uloženy pod pokožkou blíže povrchu těla 
    • vyskytují se také ve sliznici rtů, v dutině ústní, nosní, ve spojivce oka,… 
   • receptory pro teplo:
    • je jich 20x méně než chladových bodů
    • nejvíce tepelných receptorů v kůži obličeje a na hřbetu ruky, nejméně v kůži zad
    •  nacházejí se hlouběji ve škáře i v podkožním vazivu 
    • roztroušeny ve sliznici dýchacího a trávícího ústrojí 
  4. Fotoreceptory 
   • citlivé na světelné záření (tyčinky, čípky) 
   • smysly: zrak 
  5. Receptory bolesti (nocireceptory) 
   • volná nervová zakončení v kůži a vnitřních orgánech 
   • jsou ve všech tkáních a vnitřních orgánech (žaludek, játra, cévy, oko, pobřišnice, mozkové pleny, …) 
   • reagují na všechny silné podněty mechanické, tepelné, elektrické, chemické 
   • adaptace na bolest téměř chybí - bolest je důležitá, protože upozorňuje na škodlivé vlivy a umožňuje včasnou reakci na ně
   • bolestivý podnět vyvolává obranné reflexy 
Další pojmy:
 • Receptor + pomocná (přídatná) zařízení = smyslový orgán (např. oko, ucho)
 • Receptor + dostředivá dráha + centrum v mozku = smyslový analyzátor 
 • Receptor + dostředivá dráha v mozku + odstředivá dráha + efektor (výkonný orgán) = reflexní oblouk