8.1. Úvod

 • smyslové orgány zajišťují CNS informace o vnitřním a vnějším prostředí
 • vlastní vjem se vytváří až v mozkové kůře
 • čidla = analyzátory, vybírají z prostředí podněty (chemické, tepelné, mechanické,…)

Čidla tvoří

 1. Receptory (= smyslové buňky - jsou zvláštní buňky smyslových orgánů s vysokou citlivostí vůči podnětům, které přijímají podněty z vnějšího nebo vnitřního prostředí a převádějí je v nervovou aktivitu)
 2. Dostředivá nervová dráha - spojují receptory s mozkovou kůrou; toto spojení je tvořeno třemi neurony
  1. neuron vedoucí vzruch do míchy, prodloužené míchy nebo středního mozku
  2. z neuronu vedoucího vzruch dále do talamů v mezimozku
  3. z neuronu vedoucího vzruch z talamu do mozkové kůry
 3. Korová část - teprve v mozkové kůře vzniká počitek, vjem a poznání