10.2. Produkce (tvorba) tepla 

 • je to chemická termoregulace (metabolická termoregulace) 
 1. Při chemických reakcích v těle 
  • bazální metabolismus (= klidový metabolismus) - duševní i tělesný klid; 14-18 hodin po jídle 
  • metabolismus v játrech - nejteplejší místo v těle - probíhá intenzivní metabolismus (orgány s intenzivním metabolismem mění svoji teplotu nepatrně) 
  • metabolismus ve svalech 
  • metabolismus v ledvinách 
  • metabolismus v srdci 
  • metabolismus v mozku 
  • od těchto metabolismů pochází většina tepla v těle (jedná se o vedlejší produkt metabolismu, krev přebírá vytvořené teplo a přenáší ho k povrchu těla) 
  • při tělesné práci stoupá produkce tepla 
 2. Při vystavení organismu chladu 
  • nejdříve stoupá svalový tonus (napětí), potom se dostavuje svalový třes (odpověď na chlad) - třesová termoregulace => tvorba tepla se několikrát zvyšuje (nezávislé na vůli člověka) 
  • svalový třes probíhá ve všech kosterních svalech, úkolem je uvolnit co nejvíce energie ze svalového glykogenu 
  • zvyšování tvorby tepla svalovou činností řízenou vůlí (netřesová termoregulace - přecházení, podupávání, přešlapování, tření rukou) 
 3. Tvorba tepla ovlivněna i hormony 
  • adrenalin zvyšuje tvorbu tepla 
 4. Tvorba tepla emocemi 
 5. Tvorba tepla onemocněním 
 • teplotní jádro - teplota v tělesných dutinách (vnitřní orgány) málo mění teplotu 
 • teplotní obal - okrajové části těla, teplota zde kolísá 
 • Rozložení tělní teploty
  Rozložení tělní teploty