10.1. Úvod 

  • je to schopnost organismu udržovat stálou tělesnou teplotu, přestože produkce tepla jeho příjem a ztráty nepřetržitě kolísají 
  • ptáci a savci dovedou udržovat teplotu, která bývá vyšší než teplota vnějšího prostředí => endotermní (teplokrevní, homoiotermní) živočichové 
  • vyšší teplota působí na chemické enzymové reakce (pokles teploty vnějšího prostředí nezpomaluje životní pochody) 
  • člověk - teplokrevný obratlovec 
  • endotermie = stálá teplota těla 
  • teplota člověka během dne kolísá až o 1°C (nejčastěji o 0,5-0,7°C - mezi 36 až 37°C, nejčastěji v rozmezí 36,4-37,4°C) 
  • nejnižší teplota - ráno ve 3 hodiny, nejvyšší v 17 hodin 
  • v játrech po požití bílkovin se teplota zvýší na 40°C 
Kolísání teploty během dne
Kolísání teploty během dne