octomilka obecná (Drosophila melanogaster)

The D. melanogaster lifespan is about 30 days at 29 °C (84 °F).
http://en.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster

octomilka obecná (Drosophila melanogaster): banánová muška, octová muška, ovocná muška