Astronomie
 
 Orbis Pictus: Nebe

Wikipedie: Astronomie

Jak porozumím astronomii:


Zdánlivý nesoulad osvětlení Měsíce a polohy Slunce - měření vzdálenosti hvězd