Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání
Vytvořila Barbara Clark - California State University, katedra speciálního vzdělávání, Los Angeles, USA.
(Přetištěno ze "Sborníku k práci s talentovanými dětmi a mládeží", vydal IDM MŠMT ČR, 1997)

Nadané dítě má právo:


Původní je je na http://www.fresno.k12.ca.us/divdept/gate/gaterits.htm - místní kopiePoznámky