Ruské klávesnice
Klávesnice Windows
Klávesnice T602 pro ruštinu
Klávesnice s českým přepisem (návrh 1)
Klávesnice s českým přepisem (návrh 2)
Ukrajinština a běloruština


Klávesnice Windows

Ё
 ЙЦУК   ЕНГШ   ЩЗХЪ
  ФЫВА   ПРОЛ   ДЖЭ
   ЯЧСМ   ИТЬБ   Ю.


Klávesnice T602 pro ruštinu

paragraf  -   /  uvozovka  :   ,    .   _    ?   +   !   (
   1         2   3     4         5   6   7   8   9   0   =   )

Velká písmena:

J    C     U    K    JE   N    G    Š   ŠČ   Z   Ch   TvrdýZnak
»   Ñ     Ì     ¼     E     È     Π    Ó   Ô    ¹    X    Õ

F   Y     V    A    P     R    O   L     D    Ž   E
Í    Ö     ²     A    É     Ê    O   Æ    ¶     ¸     ð

JA   Č    S   M    I     T    MěkkýZnak  B   JU  JO
ò     Ò   C   Ç     º     Ë    ×                  ±    ñ    ·

Malá písmena:

j    c   u   k   je  n   g   š  šč   z   ch  tvrdýZnak
Р æ  ä   ¬   e   à   õ   è  é    û   x   ê

f   y   v   a   p   r   o   l   d   ž   e
å  ë   ô   a á   â   o  ®  ö   ø   í

ja  č  s   m   i   t   měkkýZnak  b   ju  jo
ï   ç   c   ¯   ý  ã   ì                   ó   î    ÷
 


Klávesnice s českým přepisem (návrh 1)

Tato klávesnice neumí některé neabecední znaky.

Ч
 ЭЁЕР   ТЫУИ   ОПЯЮ
  AСДФ   ГХЙК   ЛШЩ
   ЗЖЦВ   БНМЬ .Ъ


Klávesnice s českým přepisem (návrh 2)

Zachovává všechny neabecední znaky české klávesnice.

 ЬЪЕР   ТЫУИ   ОП{}
  AСДФ   ГHЙК   Л:"
   ЗЭЦВ   БНМ<   >?

Příklad:
   - Zapsáno na klávesnici: Semwja i puť vesjolich rebjat. Xto Čajka, Šinelq, ŠČuka.
   - Zkonvertováno programem: Семъя и путь весёлих ребят. Это Чайка, Шинель, Щука.


Ukrajinština a běloruština

Kódování ve Znalostní databázi:
 Velké písmeno   DB kód   Malé písmeno   DB kód 
  Є   E\x93    є   e\x96 (e\x93 je ə - fonetický znak
   І  I\x93   і  i\x93
   Ї  I\x94   ї  i\x94
   Ґ   G\x93   ґ  g\x93
   Ў  U\x93   ў  u\x93