Přepis běloruštiny, ukrajinštiny a ruštiny
Běloruština Ukrajinština
    Ruština    
  Přepis CS        Přepis EN DB Kódování 4
А, а А, а А, а A, a A, a A, a     + 145
Б, б Б, б Б, б B, b B, b B, b     + 145
В, в В, в В, в V, v V, v V, v     + 145
Г, г   Г, г G, g G, g G, g     + 145
  Г, г   H, h H/GH, h/gh G, g     + 145
  Ґ, ґ   G, g G, g G, g     + 147
Д, д Д, д Д, д D, d D, d D, d     + 145
Е, е Е, е Е, е E, e E, e E, e     + 145
Ё, ë   Ё, ë Ë/Jo, ë/jo Ë/YO, ë/yo E, e     + 153
  Є, є    3   Je, je YE, ye E + 147, e + 150
Ж, ж Ж, ж Ж, ж Ž, ž ZH, zh Z, z     + 153
З, з З, з З, з Z, z Z, z Z, z     + 145
    И, и I, i I, i I, i      + 145
  И, и   Y, y I, i I, i      + 145
І, і І, і   I, i I, i I, i      + 147
  Ї, ї   Ї/Ji, ї/ji YI, yi I, i      + 148
Й, й Й, й Й, й J, j J/Y/I, j/y/i J, j     + 145
К, к К, к К, к K, k K, k K, k   + 145
Л, л Л, л Л, л L, l L, l L, l     + 145
М, м М, м М, м M, m M, m M, m  + 145
Н, н Н, н Н, н N, n N, n N, n    + 145
О, о О, о О, о O, o O, o O, o    + 145
П, п П, п П, п P, p P, p P, p     + 145
Р, р Р, р Р, р R, r R, r R, r     + 145
С, с С, с С, с S, s S, s S, s     + 145
Т, т Т, т Т, т T, t T, t T, t     + 145
У, у У, у У, у U, u U, u U, u    + 145
Ў, ў     U/Ŭ,  u/ŭ U, u U, u    + 147
Ф, ф Ф, ф Ф, ф F, f F, f F, f     + 145
Х, х Х, х Х, х Ch, ch X/H/KH, x/h/kh H, h    + 145
Ц, ц Ц, ц Ц, ц C, c C/TS, c/ts C, c    + 145
Ч, ч Ч, ч Ч, ч Č, č CH, ch C, c    + 153
Ш, ш Ш, ш Ш, ш Š, š SH, sh S, s     + 153
  Щ, щ Щ, щ ŠČ, šč SHCH/shch S, s     + 154
  Ъ, ъ '', ''    1 '', ''    1 Q, q    + 145
', '    1 '', ''    1 '', ''    1 ', ' 
Ы, ы   Ы, ы Y, y Y, y Y, y    + 145
Ь, ь Ь, ь Ь, ь ', '     2 ', '      2 W, w  + 145
Э, э   Э, э È, è Ê, ê E, e    + 154
Ю, ю Ю, ю Ю, ю Ju, ju YU, yu U, u    + 153
Я, я Я, я Я, я Ja, ja YA, ya A, a    + 153
1  Tvrdý znak se přepisuje znakem uvozovky. Ukrajinština označuje tvrdý znak znakem apostrof.
2   Měkký znak se přepisuje znakem apostrof.
3   Ukrajinské Є, є se liší od ruského a běloruského Э, э
4  DB kódování je použito ve Znalostní databázi Eridanu - kódy jsem zde uvedeny pro programátory, další popis je v ins_fmi.cpp