Jazyk


Orbis Pictus: Abeceda

Wikipedie: JazykChemie je jako Lego, lingvistika je podobná puzzle.


Ukázky

U jednotlivých ukázek je zeleným textem připojen odkaz do programového kódu - má význam pouze pro programátory.

Jazykové moduly elementární
Jazykové moduly další
Dokumenty

Nástroje Obrázkové jazyky Znaková řeč

Různé - další jsou v kapitole čeština.

Přirozené jazyky

Spousta informací je na portálech Wikipedia, Omniglot a Ethnologue.
Slovníky např. lexicool

Paralelní texty Odkazy Language Works - Edition 3.0 Mike Gasser - http://www.indiana.edu/~hlw/index.html

 
Staří Řekové se jako první začali systematicky zabývat jazykem. Za nejstarší lingvistické dílo je pokládán Platonův dialog »Kratylos«. Platon se zde snaží určit, zda mezi jménem a předmětem, který označuje, existuje nějaký »niterný« vztah, a nebo zda se jedná o výsledek dohody mezi lidmi. Jedná se o mistrný doklad Platonovy ironie.

V první části dialogu Platon Sokratovými ústy dokáže svým oponentům, že jednotlivým slovům či dokonce hláskám odpovídají jakési pevně dané skutečnosti. Soudí například, že:

  • hláska »r« je výrazem pohybu, 
  • hláska »i« tenkosti
  • hláska »l« hladkosti.
Neznamená to, že by některá věc nemohla mít více jmen, synonyma samozřejmě existují, ovšem pouze jedno ze slov bude v takovém případě to »správné«, blízké podstatě věci. Můžeme to zjistit např. rozborem Homéra - jméno, jež užívají bozi, je správnější než to lidské. 

Sokrates zde chrlí obrovské množství fiktivních odvozenin, které jakoby dokládají jeho závěry. Když jsou diskutující těmito argumenty přesvědčeni či spíše udoláni, Sokrates náhle otočí a ve druhé části dialogu naopak dokáže, že jména/slova jsou čímsi náhodným, pouhou lidskou konvencí (tzv. arbitrární), a v případě dohody by přiřazení mohla být učiněna klidně úplně jinak. Pokud se na tom dohodneme, kulatému můžeme klidně říkat rovné a věci samy se tím nijak nezmění. 

Veškeré etymologie z minulé části mohly sice být svým způsobem i oprávněné, týkaly se však až slov odvozených. Původní výrazy byly naopak zcela náhodné. Nic jako »pravé jméno« neexistuje.

Zdroj


Rosetská deska


Deska byla náhodně nalezena Napoleonovými vojáky při stavbě opevnění v červenci 1799 v Rašídu (Rosetta) v západní deltě Nilu blízko Alexandrie.

Rozměry této čedičové desky jsou114x72x28 cm, vytvořena byla roku 196 př.n.l. Popisuje uvedení Ptolemaia a Kleopatry na trůn.

Nápisy na desce jsou psány třemi druhy písma používanými v tehdejším Egyptě: hieroglyfickým, démotickým a řeckým.

Deska byla klíčem k rozluštění egyptských hieroglyfů Champollionem v roce 1824.


Text Rosetské desky
(Text převzat z http://www.philadelphia-reflections.com/blog/1475.htm,
na Internetu se vyskytuje na více místech)

In the reign of the young one who has succeeded his father in the kingship, lord of diadems, most glorious, who has established Egypt and is pious towards the gods, triumphant over his enemies, who has restored the civilized life of men, lord of the Thirty Years Festivals, even as Ptah the Great, a king like Ra, great king of the Upper and Lower countries, offspring of the Gods Philopatores, one whom Ptah has approved, to whom Ra has given victory, the living image of Amun, son of Ra, PTOLEMY, LIVING FOR EVER, BELOVED OF PTAH, in the ninth year, when Aetos son of Aetos was priest of Alexander, and the Gods Soteres, and the Gods Adelphoi, and the Gods Euergetai, and the Gods Philopatores and the God Epiphanes Eucharistos; Pyrrha daughter of Philinos being Athlophoros of Berenike Euergetis, Areia daughter of Diogenes being Kanephoros of Arsinoe Philadelphos; Irene daughter of Ptolemy being Priestess of Arsinoe Philopator; the fourth of the month of Xandikos, according to the Egyptians the 18th Mekhir.

DECREE. There being assembled the Chief Priests and Prophets and those who enter the inner shrine for the robing of the gods, and the Fan-bearers and the Sacred Scribes and all the other priests from the temples throughout the land who have come to meet the king at Memphis, for the feast of the assumption by PTOLEMY, THE EVER-LIVING, THE BELOVED OF PTAH, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS, of the kingship in which he succeeded his father, they being assembled in the temple in Memphis on this day declared:

Whereas King PTOLEMY, THE EVER-LIVING, THE BELOVED OF PTAH, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS, the son of King Ptolemy and Queen Arsinoe, the Gods Philopatores, has been a benefactor both to the temple and to those who dwell in them, as well as all those who are his subjects, being a god sprung from a god and goddess like Horus the son of Isis and Osiris, who avenged his father Osiris, being benevolently disposed towards the gods, has dedicated to the temples revenues of money and corn and has undertaken much outlay to bring Egypt into prosperity, and to establish the temples, and has been generous with all his own means; and of the revenues and taxes levied in Egypt some he has wholly remitted and others has lightened, in order that the people and all the others might be in prosperity during his reign; and

whereas he has remitted the debts to the crown being many in number which they in Egypt and the rest of the kingdom owed; and

whereas those who were in prison and those who were under accusation for a long time, he has freed of the charges against them; and

whereas he has directed that the gods shall continue to enjoy the revenues of the temples and the yearly allowances given to them, both of corn and money, likewise also the revenue assigned to the gods from the vine land and from gardens and the other properties which belonged to the gods in his father's time; and

whereas he directed also, with regard to the priests, that they should pay no more as the tax for admission to the priesthood than what was appointed them throughout his father's reign and until the first year of his own reign; and has relieved the members of the priestly orders from the yearly journey to Alexandria; and

whereas he has directed that impressment for the navy shall no longer be employed; and of the tax on fine linen cloth paid by the temples to the crown he has remitted two-thirds; and whatever things were neglected in former times he has restored to their proper condition, having a care how the traditional duties shall be fittingly paid to the gods; and likewise has apportioned justice to all, like Thoth the great and great; and has ordained that those who return of the warrior class, and of others who were unfavourably disposed in the days of the disturbances, should, on their return be allowed to occupy their old possessions; and

whereas he provided that cavalry and infantry forces and ships should be sent out against those who invaded Egypt by sea and by land, laying out great sums in money and corn in order that the temples and all those who are in the land might be in safety; and having gone to Lycopolis in the Busirite nome, which had been occupied and fortified against a siege with an abundant store of weapons and all other supplies seeing that disaffection was now of long standing among the impious men gathered into it, who had perpetrated much damage to the temples and to all the inhabitants of Egypt, and having encamped against it, he surrounded it with mounds and trenches and elaborate fortifications; when the Nile made a great rise in the eighth year of his reign, which usually floods the plains, he prevented it, by damming at many points the outlets of the channels spending upon this no small amount of money, and setting cavalry and infantry to guard them, in a short time he took the town by storm and destroyed all the impious men in it, even as Thoth and Horus, the son of Isis and Osiris, formerly subdued the rebels in the same district; and as to those who had led the rebels in the time of his father and who had disturbed the land and done wrong to the temples, he came to Memphis to avenge his father and his own kingship, and punished them all as they deserved, at the time that he came there to perform the proper ceremonies for the assumption of the crown; and

whereas he remitted what was due to the crown in the temples up to his eighth year, being no small amount of corn and money; so also the fines for the fine linen cloth not delivered to the crown, and of those delivered, the several fees for their verification, for the same period; and he also freed the temples of the tax of the measure1 of grain for every measure2 of sacred land and likewise the jar of wine for each measure2 of vine land; and

whereas he bestowed many gifts upon Apis and Mnevis and upon the other sacred animals in Egypt, because he was much more considerate than the kings before him of all that belonged to them; and for their burials he gave what was suitable lavishly and splendidly, and what was regularly paid to their special shrines, with sacrifices and festivals and other customary observances, and he maintained the honours of the temples and of Egypt according to the laws; and he adorned the temple of Apis with rich work, spending upon it gold and silver and precious stones, no small amount; and

whereas he has funded temples and shrines and altars, and has repaired those requiring it, having the spirit of a benficent god in matters pertaining to religion; and

whereas after enquiry he has been renewing the most honourable of the temples during his reign, as is becoming; in requital of which things the gods have given him health, victory and power, and all other good things, and he and his children shall retain the kingship for all time.

WITH PROPITIOUS FORTUNE: It was resolved by the priests of all the temples in the land to increase greatly the existing honours of King PTOLEMY, THE EVER-LIVING, THE BELOVED OF PTAH, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS,likewise those of his parents the Gods Philopatores, and of his ancestors, the Great Euergatai and the Gods Adelphoi and the Gods Soteres and to set up in the most prominent place of every temple an image of the EVER-LIVING KING PTOLEMY, THE BELOVED OF PTAH, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS, which shall be called that of 'PTOLEMY, the defender of Egypt,' beside which shall stand the principal god of the temple, handing him the scimitar of victory, all of which shall be manufactured in the Egyptian fashion; and that the priests shall pay homage to the images three times a day, and put upon them the sacred garments, and perform the other usual honours such as are given to the other gods in the Egyptian festivals; and to establish for King PTOLEMY, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS, sprung of King Ptolemy and Queen Arsinoe, the Gods Philopatores, a statue and golden shrine in each of the temples, and to set it up in the inner chamber with the other shrines; and in the great festivals in which the shrines are carried in procession the shrine of the GOD EPIPHANES EUCHARISTOS shall be carried in procession with them. And in order that it may be easily distinguishable now and for all time, there shall be set upon the shrine ten gold crowns of the king, to which shall be added a cobra exactly as on all the crowns adorned with cobras which are upon the other shrines, in the centre of them shall be the double crown which he put on when he went into the temple at Memphis to perform therein the ceremonies for assuming the kingship; and there shall be placed on the square surface round about the crowns, beside the aforementioned crown, golden symbols eight in number signifying that it is the shrine of the king who makes manifest the Upper and the Lower countries. And since it is the 30th of Mesore on which the birthday of the king is celebrated, and likewise the 17th of Paophi on which he succeeded his father in the kingship, they have held these days in honour as name-days in the temples, since they are sources of great blessings for all;

it was further decreed that a festival shall be kept in the temples throughout Egypt on these days in every month, on which there shall be sacrifices and libations and all the ceremonies customary at the other festivals and the offerings shall be given to the priests who serve in the temples. And a festival shall be kept for King PTOLEMY, THE EVER-LIVING, THE BELOVED OF PTAH, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS, yearly in the temples throughout the land from the 1st of Thoth for five days, in which they shall wear garlands and perform sacrifices and libations and the other usual honours, and the priests in each temple shall be called priests of the GOD EPIPHANES EUCHARISTOS in addition to the names of the other gods whom they serve; and his priesthood shall be entered upon all formal documents and engraved upon the rings which they wear; and private individuals shall also be allowed to keep the festival and set up the aforementioned shrine and have it in their homes; performing the aforementioned celebrations yearly, in order that it may be known to all that the men of Egypt magnify and honour the GOD EPIPHANES EUCHARISTOS the king, according to the law.

This decree shall be inscribed on a stela of hard stone in sacred and native and Greek characters and set up in each of the first, second and third rank temples beside the image of the ever-living king.

1 artabe, a Greek or Persian measure of 52 liters (1.48 bushel).
2 aroura, a Greek measure of 2,735 square meters (0.67 acre).
 Text převzat z portálu Britského Muzea

The Rosetta Stone: translation of the demotic text

The Memphite Decree

[Year 9, Xandikos day 4], which is equivalent to the Egyptian month, second month of Peret, day 18, of the King 'The Youth who has appeared as King in the place of his Father', the Lord of the Uraei 'Whose might is great, who has established Egypt, causing it to prosper, whose heart is beneficial before the gods', (the One) Who is over his Enemy 'Who has caused the life of the people to prosper, the Lord of the Years of Jubilee like Ptah-Tenen, King like Pre', [the King of the Upper Districts and] the Lower Districts 'The Son of the Father-loving Gods, whom Ptah has chosen, to whom Pre has given victory, the Living Image of Amun', the Son of Pre 'Ptolemy, living forever, beloved of Ptah, the Manifest God whose excellence is fine', son of Ptolemy and Arsinoe, the Father-loving Gods, (and) the Priest of Alexander and the Saviour Gods and [the Brother-and-Sister Gods and the] Beneficent [Gods] and the Father-loving Gods and King Ptolemy, the Manifest God whose excellence is fine, Aetos son of Aetos; while Pyrrha daughter of Philinos was Prize-bearer before Berenice the Beneficent, while Areia daughter of Diogenes was [Basket]-bearer [before Arsi]noe the Brother-loving, and while Eirene daughter of Ptolemy was Priestess of Arsinoe the Father-loving: on this day, a decree of the mr-sn priests and the hm-ntr priests, and the priests who enter the sanctuary to perform clothing rituals for the gods, and the scribes of the divine book and the scribes of the House of Life, and the other priests who have come from the temples of Egypt [to Memphis on] the festival of the Reception of the Rulership by King Ptolemy, living forever, beloved of Ptah, the Manifest God whose excellence is fine, from his father, who have assembled in the temple of Memphis, and who have said:

Whereas King Ptolemy, living forever, the Manifest God whose excellence is fine, son of King Ptolemy [and Queen] Arsinoe, the Father-loving Gods, is wont to do many favours for the temples of Egypt and for all those who are subject to his kingship, he being a god, the son of a god and a goddess, and being like Horus son of Isis and Osiris, who protects his father Osiris, and his heart being beneficent concerning the gods, since he has given much money and much grain to the temples of Egypt, [he having undertaken great expenses] in order to create peace in Egypt and to establish the temples, and having rewarded all the forces that are subject to his rulership; and of the revenues and taxes that were in force in Egypt he had reduced some or(?) had renounced them completely, in order to cause the army and all the other people to be prosperous in his time as [king; the arrear]s which were due to the King from the people who are in Egypt and all those who are subject to his kingship, and (which) amounted to a large total, he renounced; the people who were in prison and those against whom there had been charges for a long time, he released; he ordered concerning the endowments of the gods, and the money and the grain that are given as allowances to their [temples] each year, and the shares that belong to the gods from the vineyards, the orchards, and all the rest of the property which they possessed under his father, that they should remain in their possession; moreover, he ordered concerning the priests that they should not pay their tax on becoming priests above what they used to pay up to Year 1 under his father; he released the people [who hold] the offices of the temples from the voyage they used to make to the Residence of Alexander each year; he ordered that no rower should be impressed into service; he renounced the two-thirds share of the fine linen that used to be made in the temples for the Treasury, he bringing into its [correct] state everything that had abandoned its (proper) condition for a long time, and taking all care to have done in a correct manner what is customarily done for the gods, likewise causing justice to be done for the people in accordance with what Thoth the Twice-great did; moreover, he ordered concerning those who will return from the fighting men and the rest of the people who had gone astray (lit. been on other ways) in the disturbance that had occurred in Egypt that [they] should [be returned] to their homes, and their possessions should be restored to them; and he took all care to send (foot)soldiers, horsemen, and ships against those who came by the shore and by the sea to make an attack on Egypt; he spent a great amount in money and grain against these (enemies), in order to ensure that the temples and the people who were in Egypt should be secure; he went to the fortress of Sk3n [which had] been fortified by the rebels with all kinds of work, there being much gear and all kinds of equipment within it; he enclosed that fortress with a wall and a dyke(?) around (lit. outside) it, because of the rebels who were inside it, who had already done much harm to Egypt, and abandoned the way of the commands of the King and the commands [of the god]s; he caused the canals which supplied water to that fortress to be dammed off, although the previous kings could not have done likewise, and much money was expended on them; he assigned a force of footsoldiers and horsemen to the mouths of those canals, in order to watch over them and to protect them, because of the [rising] of the water, which was great in Year 8, while those canals supply water to much land and are very deep; the King took that fortress by storm in a short time; he overcame the rebels who were within it, and slaughtered them in accordance with what Pre and Horus son of Isis did to those who had rebelled against them in those places in the Beginning; (as for) the rebels who had gathered armies and led them to disturb the nomes, harming the temples and abandoning the way of the King and his father, the gods let him overcome thein at Memphis during the festival of the Reception of the Rulership which he did from his father, and he had them slain on the wood; he remitted the arrears that were due to the King from the temples up to Year 9, and amounted to a large total of money and grain; likewise the value of the fine linen that was due from the temples from what is made for the Treasury, and the verification fees(?) of what had been made up to that time; moreover, he ordered concerning the artaba of wheat per aroura of land, which used to be collected from the fields of the endowment, and likewise for the wine per aroura of land from the vineyards of the gods' endowments: he renounced them; he did many favours for Apis and Mnevis, and the other sacred animals that are honoured in Egypt, more than what those who were before him used to do, he being devoted to their affairs at all times, and giving what is required for their burials, although it is great and splendid, and providing what is dedicated(?) in their temples when festivals are celebrated and burnt offerings made before them, and the rest of the things which it is fitting to do; the honours which are due to the temples and the other honours of Egypt he caused to be established in their (proper) condition in accordance with the law; he gave much gold, silver, grain, and other items for the Place of Apis; he had it adorned with new work as very fine work; he had new temples, sanctuaries, and altars set up for the gods, and caused others to assume their (proper) condition, he having the heart of a beneficent god concerning the gods and enquiring after the honours of the temples, in order to renew them in his time as king in the manner that is fitting; and the gods have given him in return for these things strength, victory, success(?), prosperity, health, and all the (sic) other favours, his kingship being established under him and his descendants forever:

With good fortune! It has seemed fitting to the priests of all the temples of Egypt, as to the honours which are due to King Ptolemy, living forever, the Manifest God whose excellence is fine, in the temples, and those which are due to the Father-loving Gods, who brought him into being, and those which are due to the Beneficent Gods, who brought into being those who brought him into being, and those which are due to the Brother-and-Sister Gods, who brought into being those who brought them into being, and those which are due to the Saviour Gods, the ancestors of his ancestors, to increase them; and that a statue should be set up for King Ptolemy, living forever, the Manifest God whose excellence is fine - which should be called 'Ptolemy who has protected the Bright Land', the meaning of which is 'Ptolemy who has preserved Egypt' - together with a statue for the local god, giving him a scimitar of victory, in each temple, in the public part of the temple, they being made in the manner of Egyptian work; and the priests should pay service to the statues in each temple three times a day, and they should lay down sacred objects before them and do for them the rest of the things that it is normal to do, in accordance with what is done for the other gods on the festivals, the processions, and the named (holi)days; and there should be produced a cult image for King Ptolemy, the Manifest God whose excellence is fine, son of Ptolemy and Queen Arsinoe, the Father-loving Gods, together with the (sic) shrine in each temple, and it should be installed in the sanctuary with the other shrines; and when the great festivals occur, on which the gods are taken in procession, the shrine of the Manifest God whose excellence is fine should be taken in procession with them; and in order that the shrine may be recognized, now and in the rest of the times that are to come, ten royal diadems of gold should be added - there being one uraeus on them each, like what is normally done for the gold diadems - on top of the shrine, instead of the uraei that are upon the rest of the shrines; and the double crown should be in the centre of the diadems, because it is the one with which the King was crowned in the temple of Memphis, when there was being done for him what is normally done at the Reception of the Rulership; and there should be placed on the upper side of (the) square(?) which is outside the diadems, and opposite the gold diadem that is described above, a papyrus plant and a 'sedge' plant; and a uraeus should be placed on a basket with a 'sedge' under it on the right of the side on top of the shrine, and a uraeus with a basket under it should be placed on a papyrus on the left, the meaning of which is 'The King who has illumined Upper and Lower Egypt'; and whereas fourth month of Shemu, last day, on which is held the birthday of the King, has been established already as a procession festival in the temples, likewise second month of Peret, day 17, on which are performed for him the ceremonies of the Reception of the Rulership - the beginning of the good things that have happened to everyone: the birth of the King, living forever, and his reception of the rulership - let these days, the 17th and the last, become festivals each month in all the temples of Egypt; and there should be performed burnt offerings, libations, and the rest of the things that are normally done on the other festivals, on both festivals each month; and what is offered in sacrifice(?) should be distributed as a surplus(?) to the people who serve in the temple; and a procession festival should be held in the temples and the whole of Egypt for King Ptolemy, living forever, the Manifest God whose excellence is fine, each year, from first month of Akhet, day 1, for five days, with garlands being worn, burnt offerings and libations being performed, and the rest of the things that it is fitting to do; and the priests who are in each of the temples of Egypt should be called 'The Priests of the Manifest God whose excellence is fine' in addition to the other priestly titles, and they should write it on every document, and they should write the priesthood of the Manifest God whose excellence is fine on their rings and they should engrave it on them; and it should be made possible for the private persons also who will (so) wish, to produce the likeness of the shrine of the Manifest God whose excellence is fine, which is (discussed) above, and to keep it in their homes and hold the festivals and the processions which are described above, each year, so that it may become known that the inhabitants of Egypt pay honour to the Manifest God whose excellence is fine in accordance with what is normally done; and the decree should be written on a stela of hard stone, in sacred writing, document writing, and Greek writing, and it should be set up in the first-class temples, the second-class temples and the third-class temples, next to the statue of the King, living forever.

Translation by R.S. Simpson
Revised version from R.S. Simpson, Demotic Grammar in the Ptolemaic Sacerdotal Decrees (Oxford, Griffith Institute, 1996), pp. 258-71

Copyright of R.S. Simpson and the Griffith Institute