Slovník s oboustrannou morfologií

O slovníku

   Slovník klade důraz na jednoduchost - jsou omezeny synonymní překlady a chybí v něm příklady použití. 

   Slovník umí automaticky rozeznávat vstupní jazyk a používá morfologii na vstupní text. Důležitou vlastností je schopnost morfologického překladu, tj. uplatňování morfologie i na výstupní text.

   Rozsah slovníku bude průběžně rozšiřován a budou do něj doplněny poznámky důležité pro českého uživatele. 

Hledání ve slovníku

Vstupní jazyk:
Undefined Czech English
Termín k překladu: 
Přeložit termín morfologicky:
Uvádět britskou výslovnost:
Uvádět americkou výslovnost:
Brát překlady ze všech jazyků
Uživatelský jazyk: