Obrázkové jazyky

Ideographic writing will surely achieve the final victory over phonetic writing
- Professor Basil Hall Chamberlain (1850 - 1935) of Tokyo University

   Existuje mnoho takových jazyků, my se podrobněji zabýváme pouze třemi:

   Jejich studium je důležité z několika důvodů:    Další jazyky:    Vedle těchto jazyků existují i knihovny symbolů, například http://www.symbols.com/encyclopedia/02/index.html.

   Rámec doplňuje Živá čítanka.

   Obecný pohled na problematiku poskytují výklady o grafologii a gramatologii a jejich významu pro paleografie.

Obrázky

Vedle surového obrázku mohou též obsahovat modifikátory:

Dále mohou zobrazovat dvě opačné situace a šipkou ukazovat na vybranou - například plná a prázdná nádoba.

Odkazy
Jazyk je systém sloužící lidské společnosti pro zrcadlení skutečnosti. Obsahuje však více, než co skutečnost obnáší: Tento obraz skutečnosti slouží: Prostředky jazyka:

Obrázkový jazyk