Energetické plodiny
Wikipedie

Rychlerostoucí dřeviny

Energetické byliny
Jméno vegetační typ sklizeň t-ha energie MJ/kg energie GJ/ha náklady vedlejší produkty
tritikale (Triticosecale) ozim 10 - 12       zrno
ozimé žito (Secale cereale) ozim   9 - 12       zrno
konopí seté (Cannabis sativa) jednoletka 8,5 -16 18 217   zrno
laskavec (Amaranthus caudatus) jednoletka   8 - 10       zrno
šťovík krmný (Rumex tianshanicus x R. patientia) trvalka 15 - 25      nízké krmivo 
křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) trvalka         30 18 729  nízké léčiva
rákos obecný (Phragmites australis) trvalka 10 – 18 17     čistí odpadní vody
kukuřice (Zea mays) jednoletka         7,3 14     zrno

Laskavec (Amarant)

Na Internetu nenalezen ani jeden příklad použití v energetice, články jsou o využití potravinářském a krmivářském.

Úvaha

Roční výnos energetických rostlin má následující omezení:

Výhřevnosti různých látek
 
Jméno Výhřevnost MJ/kg
energetické byliny  15 - 20
dřevo  16
hnědé uhlí  10 - 17
černé uhlí  21 - 31
koks  30
vodík  119
metan  45
propan-butan  42
etylalkohol (etanol)  27
benzin  43
motorová nafta  43