Převzato z http://www.earthlife.net/insects/nematocera.html

Black-Flies (Simulidae).

Many of the Simulidae are small compact flies with a bad name for biting "stabbing and sucking" commonly known as buffalo-gnats and turkey-gnats as well as black-flies many of them transmit diseases to the animals they feed on. The females bite to suck blood to mature their eggs. Sometimes this can be serious or even lead to death. In 1923 20,000 domestic animals (horses, cattle, goats and sheep) were reported to have been killed in Rumania, Bulgaria and Yugoslavia (altogether) by the Golubatz fly, Simulium columbaschense.

The larvae are filter feeders living generally in fast flowing streams where they hang onto the rocks and stones on the stream bed filtering out small particles of food with a set of bristles around their mouths. Not all live on rocks though, some live on other animals treating them as a substrate, i.e. Simulium reavei lives on the crab Potamen niloticus. The larva of simulids are amazing in that they each manufacture a safety line of silk and attach it to the rock the are standing on before they start feeding then if they get washed off all they have to do is to climb back up their safety line to get home safely.

In the Carpathian mountains in Europe there is a legend that Simulids breed in the blood of the dragon slain by St George.Převzato z http://216.239.39.100/search?q=cache:5phZnPz-KdQC:www-ext.rozhlas.cz/veda/portal/_zprava/36189+Muchni%C4%8Dka&hl=en&ie=UTF-8

    Vesničany z Kokore živí tok řeky Bílá Volta. Kladou sítě do jejích vod bohatých na ryby, na úrodných pobřežních náplavech pěstují nejrůznější zemědělské plodiny. Nikdo netuší, že životodárný tok řeky přináší i "říční slepotu". V okolí rychle tekoucích vod se daří muchničkám Simulium damnosum. Tyto drobné krvežíznivé mušky přenášejí cizopasného červa - vlasovce kožního. Každým kousnutím mohou muchničky zanést pod kůži napadeného člověka larvy červa, který nakonec dorůstá až půlmetrové délky. Dospělé samičky vlasovců přivádějí na svět záplavu drobných larviček. Většina z nich zůstane v kůži, odkud je s krví nasají další muchničky. Některé larvy ale putují tělem napadeného člověka a ukončí svou pouť v oku. Vyvolají prudký zánět a ten pak člověka pomalu připraví o zrak.


Muchnička Simulium damnosum

    Boj s říční slepotou je obtížný a zdlouhavý. Léky zahubí jen larvy, ale dospělí červi jim odolají. Nemocný se nezbaví cizopasníka ani po patnácti letech léčby, léky se navíc nedostanou ke každému z dvou set milionů lidí ohrožených nákazou. Odhaduje se, že vlasovcem kožním trpí asi třicet milionů obyvatel tropické Afriky a Latinské Ameriky a 300 000 z nich oslepne.

    Možná, že se ale už brzy bude moci nákaza vyléčit. I vlasovec hostí ve svém těle cizí organismus - jsou jím bakterie z rodu Wolbachia. Ty červovi neškodí, ale naopak mu prospívají. Vlasovci jsou na wolbachiích zcela závislí, protože se bez nich nedokáží rozmnožovat. To se ukázalo při použití běžných antibiotik, která wolbachie spolehlivě zabíjejí i v těle červa. Červi "vyléčení" z nákazy wolbachií jsou neplodní. Při výzkumu soužití červa, bakterie a jejich nedobrovolného hostitele odhalili vědci další překvapivou skutečnost: červi zbavení wolbachie nevyvolávají v oku zánětlivou reakci!Převzato z http://www.ohs.cz/data/clenovci/dvoukridli/simuliidae.htm

    Muchničky řadíme spolu s komáry mezi hmyz dvoukřídlý. Jsou to drobné mušky (2 - 5 mm). Ve světě je známo více jako 1000 druhů. Na území ČR jsou popisováni zástupci 3 podčeledí (Chvála a kol. 1980). Larvy se vyvíjejí většinou v čistých tekoucích vodách, kde jsou přichyceny na kamenech, kmenech apod. Mají 1 - 4 generace do roka. Imaga žijí několik dnů až týdnů. Od líhniště se vzdalují maximálně několik kilometrů. Krev sají samičky. Často v masách napadají zvířata i člověka, nejčastěji kolem uších, oční víčka a krk. Jsou velmi dotěrné a často vletují do dutiny ústní, uší apod. Aktivní jsou především při nízké rychlosti větru, vyšší vlhkosti, teplotě 9 - 27 stupňů Celsia, především v ranních a dopoledních hodinách. Páří se nejčastěji v rojích. Doba saní trvá asi 1 minutu. Po vpichu se vytváří otok a zarudnutí velké i několik centimetrů. Po silnějším pobodání mohou nastat teploty (někdy i pracovní neschopnost), jsou popisována i úmrtí.

    Jako přenašeči onemocnění člověka mají u nás muchničky poměrně malý význam (např. mechanický přenos bakteriálních nemocí), v celosvětovém měřítku je jejich význam poměrně velký. Podílejí se na přenosu řady nemocí, jako například:

    Některé naše běžné druhy: